30 septembrie 2016

VAS APARȚINÂND CULTURII GUMELNIȚA DESCOPERIT ÎN PUNCTUL CĂTUȘA, GALAȚI

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, propune publicului gălăţean în luna octombrie, în cadrul proiectului expoziţional Exponatul luni... thumbnail 1 summary
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, propune publicului gălăţean în luna octombrie, în cadrul proiectului expoziţional Exponatul lunii, prezentarea unui bun muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei: Vas aparținând Culturii Gumelnița descoperit în punctul Cătușa, Galați, judeţul Galați.

La începutul anilor 90, arheologul Mihalache Brudiu efectua o cercetare arheologică cu caracter preventiv în zona lacului Cătușa.  Din informațiile avute la dispoziție, așezarea eneolitică se află pe o terasă a lacului Cătușa, în apropriere de Cartierul Dunărea. Din inventarul pieselor descoperite în acest sit se numără și un artefact ceramic unic din punct de vedere morfologic, deoarece artizanul acestui vas a adăugat o parte suplimentară peste strachina biconică.

Gradul înalt de îndemânare al olarului nu este suficient pentru a defini utilitatea acestui vas, chiar dacă aceasta nu pare să reflecte o producție locală. Bazat pe originalitatea modelului și pe minuțiozitatea cu care a fost creat, probabil, ne confruntăm cu un produs caracterizat printr-o puternică valoare simbolică. Acest artefact poate fi perceput ca o inovație, un act de dăruire sau de primire, desigur,totul trebuie privit la o scară mult mai mare.

Micro-expoziţia, organizată de muzeograf Adrian Adamescu, poate fi vizitată la secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi din str. Domnească nr. 25, în perioada 1 – 30 octombrie 2016, demiercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00.

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu