In memoriam profesor Toader Buculei

Dumitru ANGHEL

Toader Buculei
Fiu adoptiv al Brăilei, Toader Buculei venea din Ţara de Sus, de pe colinele Sucevei, coborâtor de pe zidurile năruite ale Cetăţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Se născuse în Dolheştii Mari, la 5 martie 1930, unde a şi învăţat clasele primare. Este înscris la Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe din Rădăuţi şi, după şase ani, la Liceul Nicu Gane din Fălticeni, apoi devine student la Facultatea de Istorie a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi.

Stabilit în oraşul de la Dunăre, va fi profesor la câteva şcoli şi licee, dar peste jumătate din cariera sa didactică a desfăşurat-o la Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, căruia, în multele scrieri ale sale, i-a evidenţiat rolul hotărâtor în viaţa culturală a urbei noastre. După reîmpărţirea administrativă din 1968, când Brăila redevine judeţ, Toader Buculei va schimba vremelnic catedra cu funcţia de Inspector cu probleme de muzee la Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Brăila, ca inspector şcolar în două rânduri şi ca membru în conducerea Filialei Brăila a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.


Este autorul a peste zece cărţi, publicate între 1974 şi 2008: Întreprinderea de Utilaj Greu PROGRESUL, Brăila 1924 -1974, (în colaborare), 1974; Biblioteca Judeţeană Panait
Istrati, Brăila 1881-1981, în colaborare, 1982; O vatră de lumină seculară. Liceul de Matematică-Fizică Nicolae Bălcescu din Brăila, 1863-1988; Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească,Brăila, Editura Libertatea, 1993; O carte a durerii, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994; Vasile Demetrescu – Brăila. Omul şi faptele sale, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1998; Clio încarcerată. Mărturii şi opinii privind destinul istoriografiei româneşti în epoca totalitarismului comunist, Brăila, Editura
Libertatea, 2000; Clio se amuză. Mic dicţionar de personalităţi ale istoriei văzute în anecdote, vorbe de duh şi întâmplări, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2001; O vatră de lumină seculară. Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu din Brăila (1863-2003), (în colaborare), Brăila, Editura Şcoala Brăileană, 2004; Valeriu Dinu. Viaţa şi opera sa, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2005; Mărturisiri. Timpul Moldovei, memorialistică, Brăila, Editura Centrului de Creaţie, 2006 şi Istoria modernă a oraşului Brăilei, Brăila, Editura Centrului de Creaţie, 2008

Profesorul, istoricul şi scriitorul Toader Buculei a fost răsplătit pentru întreaga sa activitate didactică, ştiinţifică, culturală şi publicistică cu Medalia Muncii, în anul 1974; cu titlul de Profesor evidenţiat în anul 1977; cu Diploma de Onoare şi cu Diploma de Fidelitate, acordate de ziarul Libertatea, în anii 1994 şi 1995; cu Diploma şi Medalia de Excelenţă, acordate de Consiliul Local Brăila, în 2003; cu Diploma comemorativă de sărbătorire a 125 de ani de la fondarea Muzeului Brăilei şi 525 de ani de la prima atestare documentară a Judeţului Brăila.

Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea culturii brăilene, prin Hotărârea Nr. 76 din 28 februarie 2007, i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare al Brăilei. Toader Buculei s-a stins din viaţă pe 19 iunie 2015.

Litera 13 , nr 3, iul 2015, p 6.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche