CONCURSUL NAȚIONAL DE ATITUDINE PATRIOTICĂ - V-AȚI IUBIT VREODATĂ ȚARA? 2020

Concursul are ca unică temă de participare, propusă pentru toate secțiunile de creație, tema: ,,PATRIOTISMUL’’ și este adresat tinerilor patrioți cu vârste cuprinse între 10 – 18 ani, fiind structurat pe trei secțiuni distincte de participare:

1.secțiunea Poezie;
2.secțiunea Proză (proză scurtă, proză lungă, eseu, descriere, reportaj, impresii, etc);
3.secțiunea Pictură (desen).

Participanții pot trimite la alegere doar o singură lucrare pentru jurizare, indiferent de secțiunea de concurs aleasă.

Lucrările se trimit în format electronic ( Word, Time New Roman, Font 12, la 1 rând și obligatoriu cu diacritice) prin una din adresele comunicate în pagina revistei www.luceafarul.net (redactiarevistei[at]luceafărul.net; editura[at]agata.ro) dar și  în format fizic pe suport de hârtie la adresa redacției revistei ,,LUCEAFĂRUL’’ din Botoșani, str. 1 Decembrie nr.25 (Centrul Istoric), atât pentru participanții la secțiunile proză și poezie, cât și pentru cei ce participă la secțiunea pictură.

Lucrările trimise vor trebui să aibă titlul centrat, iar în colțul din dreapta sus se vor trece datele participantului: nume, prenume, vârsta, școala, localitatea și județul, precum și secțiunea la care solicită înscrierea în concurs.

Concursul se va desfășura în patru etape:

– etapa I: 1 Decembrie  – 24 Ianuarie – trimiterea lucrărilor (data limită de trimitere a lucrărilor nu trebuie să depășească 31 Ianuarie);
– etapa II: 1 Februarie  – 21 Februarie  – jurizarea lucrărilor;
– etapa III: 21 Februarie  – 28 Februarie – anunțarea câștigătorilor pe pagina de internet a revistei;
– etapa IV: 1 Martie  – premierea câștigătorilor (locul desemnat pentru premierea câștigătorilor va fi anunțat în timp util până la data de 1 Martie).

Creațiile ce vor fi descoperite a nu fi originale, copiate ori aparținând altor surse de inspirație vor fi descalificate. Pentru onoarea copiilor rugăm a fi trimise numai lucrări venite din sufletul lor, așa cum simt și văd ei nevoia patriotică de ași iubi țara.

Juriul concursului va fi format din cel puțin 3 membri ce vor desemna lucrările câștigătoare după o analiză obiectivă ținând cont de următoarele criterii de evaluare:

1.încadrarea creațiilor trimise în tema concursului,
2.originalitatea lucrărilor,
3.mesajul patriotic transmis prin lucrările trimise spre jurizare.

Participanții ale căror lucrări vor fi declarate câștigătoare li se vor acorda diplome și premii și li se vor publica creațiile în revista Luceafărul și într-un volum antologic, iar participanții ale căror lucrări nu vor fi declarate câștigătoare li se vor acorda diplome de participare.

Participarea la concurs este GRATUITĂ!

Share:

LANSARE DE CARTE la Secția „Etnografie” a Muzeului Brăilei. Valeriu Valegvi - Marșul nucilor pe mare

Secția „Etnografie” a Muzeului Brăilei vă invită miercuri, 22 ianuarie 2020, ora 15, la sediul din strada polonă, nr. 14, la lansarea cărții Marșul nucilor pe mare, de Valeriu Valegvi. Invitat: Adi Secară, scriitor. Partener: Armanda Fipine, jurnalist (site-ul „Brăila Chirei”). Moderator: dr. Brândușa Ilie, muzeograf, secția „Etnografie”.

Activitatea este prima din cadrul proiectului Întâlnirile interculturale de la Etnografie, proiect inițiat de secția „Etnografie a Muzeului Brăilei și realizat în parteneriat cu site-ul „Brăila Chirei”, respectiv cu Armanda Filipine, jurnalist.

Proiectul se adresează elevilor și cadrelor didactice din orașul și județul Brăila având ca scop promovarea patrimoniului material și imaterial specific zonei noastre etnoidentitare. Vor avea loc întâlniri, tururi muzeale și dialoguri despre tradițiile românești și ale tuturor etniilor din orașul Brăila (îndeletniciri casnice, meșteșuguri tradiționale, meșteșuguri artistice, port popular, sărbători și obiceiuri cu dată fixă și dată mobilă, gastronomie tradițională, tradiția văzută din perspectivă literară și muzicală, fotografia/cartea poștală ca document etnografic).

O parte importantă a proiectului va fi dedicată întâlnirilor cu scriitorii și specialiștii din muzee, lansărilor de carte și lecturilor publice.
Share:

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 161 DE ANI. Evenimente la Muzeul Brailei

Secția „Istorie” a Muzeului Brăilei organizează o serie de activități dedicate Unirii Prinhcipatelor Române din 24 ianuarie 1859:

-miercuri, 22 ianuarie, ora 11, la Școala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila -  o masă rotundă cu tema „Unirea Principatelor Române – 161 ani”; coordonatori: Silvia Manea, profesor și Viorica Preda, muzeograf; participă elevii școlii;

-joi, 23 ianuarie, ora 11, la sediul din Piața Traian, nr. 3, sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” – o dezbatere cu tema „Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie”, realizată în colaborare cu Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila; coordonatori: Viorica Preda, muzeograf, dr. Mariana Andrașoae și Emelina Moraru, profesori ai liceului partener; participă elevii liceului;

-vineri, 24 ianuarie, ora 10, la sediul din Piața Traian, nr. 3, sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” - faza finală a concursului cu tema „Brăila - 652”, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila; coordonatori: Corina-Roberta Pavel, inspector și Viorica Preda, muzeograf. Participă elevi de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila și Școlile Gimnaziale „Mihu Dragomir” și „Ion Băncilă” din Brăila. Activitatea este dedicată împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859) și Zilei Municipiului Brăila (20 ianuarie 1368).

Share:

Înscrieri la Festivalul Internaţional de Satiră şi Umor MĂRUL DE AUR a XXXV-a ediţie 2-4 aprilie 2020

Organizatorii actualei ediţii a festivalului sunt: Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, cu sprijinul: Primăriei Municipiului Bistriţa (Consiliului Local), Palatului Culturii Bistriţa, Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, Uniunii Epigramiştilor din România, Staţiunii Pomicole Bistriţa, Asociaţiei Umoriştilor Bistriţeni şi Palatului Copiilor Bistriţa.

Festivalul Internaţional de Satiră şi Umor „Mărul de Aur” se  desfăşoară în zilele de 2-4 aprilie 2020 şi cuprinde următoarele secţiuni de concurs.

I.Secţiunea de Grafică Satirică:

Al XXXV-lea Concurs Internaţional de Grafică Satirică „Mărul de Aur”, Bistriţa, 2020 se adresează tuturor caricaturiştilor din întreaga lume.

Concursul este structurat pe două subsecţiuni:
1.Subsecţiunea Desen umoristic cu tema: Bacchus
2.Subsecţiunea Caricatură cu tema: Păstorel Teodoreanu
Se pot trimite maximum 5 lucrări la temă. Desenele vor fi însoţite de un CV, în limba română sau engleză, care va conţine: numele şi prenumele, adresa, telefoane de contact, e-mail, ţara de origine, copie C.I/Pasaport.
Lucrările pot fi trimise în formă originală prin  poştă la adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor – Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr.3, cod poştal 420043, Bistriţa sau pe e-mail la:
ccsbistrita@yahoo.com, telefon/fax: 0040 263 233 345 sau    0040 745 970 250, sau e-mail lucido5@yahoo.com (Lucian Dobârtă – 0745 593 442).
Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2020.
Lucrările selectate pentru premii vor fi incluse în Salonul de Grafică satirică  „Mărul de Aur” 2020.
Lucrările înscrise în concurs vor fi evaluate de un juriu format din personalităţi marcante ale domeniului.
•Premiile acestei secţiuni sunt în valoare de 3.000 lei.

II.Secţiunea de creaţie literară: 

Concursul Naţional de Creaţie Literară cu tema „MERSUL VREMURILOR” cuprinde două subsecţiuni:
1.Subsecţiunea Creaţie literară în manuscris cuprinde:
a.Concurs de epigrame, unde autorii vor trimite în mod obligatoriu 3 (trei) epigrame la temă şi 3 (trei) epigrame la alegere;
b.Concurs de proză scurtă, maximum 4 (patru) pagini la temă.

Lucrările vor fi trimise în 2 (două) exemplare, semnate cu un motto, într-un plic închis în care se va regăsi fişa personală a autorului însoţită de copia xerox a BI/CI.
Manuscrisele pentru subsecţiunea de proză scurtă vor fi dactilografiate pe format A4 (caractere Times New Roman 12, la 1,5 rânduri).

2.Subsecţiunea de Creaţie Literară în volum publicat (editat).
La această subsecţiune autorii de literatură umoristică se vor înscrie în concurs cu 2 (două) exemplare din fiecare titlu, tipărite în perioada aprilie 2019 – martie 2020, însoţite de fişa de înscriere şi copia xerox a BI/CI a autorului. Manuscrisele şi volumele vor fi trimise pe adresa festivalului până la data de 20 martie 2020 (data poştei).
•Premiile acestei secţiuni vor fi în valoare de 4.000 lei.

III.Secţiunea de interpretare satirică

La această secţiune se pot înscrie formaţii, grupuri satirice, teatre satirice, cuplete şi interpreţi individuali de umor, din instituţiile de cultură profesioniste şi de amatori din rândul studenţilor, elevilor, precum şi din cercurile militare din ţară.
În repertoriul lor, concurenţii vor aborda texte din autori clasici sau contemporani precum şi din creaţia proprie, cu condiţia să nu depăşească 15 minute grupurile, 5 minute interpreţii individuali şi duetele. Grupurile nu vor depăşi 8 – 10 membri.
Nu se acceptă în concurs texte cu conţinut indecent.
Pentru a se înscrie la această secţiune, cei interesaţi vor trimite până la data de 20 martie 2020, fişa de înscriere (după modelul anexat) şi Tabelul nominal cu membrii grupului satiric, semnat și ștampilat (tabelul va conține și semnăturile fiecarui membru și copia C.I). În cadrul festivalului va avea loc şi dezbaterea publică intitulată „CU SERIOZITATE DESPRE UMOR” care va avea loc la STAȚIUNEA POMICOLĂ (Casa Mărului), finalizată cu un concurs   ad-hoc de epigrame pe rime date, iar premiile vor consta în produse specifice staţiunii (gogoşi, saci de mere şi diplome de consolare).
• Premiile acestei secţiuni sunt în valoare de 5.000 lei.

Festivalul se va încheia cu Gala Laureaţilor, în cadrul căreia vor participa formaţiile şi epigramiştii premianţi, care vor pregăti un grupaj de 5 (cinci) epigrame, pentru a fi prezentate în scenă, precum şi invitaţii speciali.

Notă:
Premiile celor trei secţiuni de concurs constau în bani, diplome şi trofee. Dreptul de acordare şi ierarhizare valorică a premiilor pe secţiunile de concurs, precum şi redistribuirea lor, aparţine în exclusivitate juriului.
Lucrările trimise pentru concurs nu se înapoiază concurenţilor, ele rămân în arhiva festivalului.
Nu se admit în concurs, la nici una din secţiuni, vulgarităţi, lucrări sau texte cu caracter obscen sau pornografic.
Cheltuielile de cazare şi masă ale invitaţilor şi concurenţilor vor fi suportate de organizatori, iar cele de transport de către participanţi sau de instituţiile pe lângă care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
După jurizare, câştigătorii concursurilor de grafică satirică şi creaţie literară vor fi anunţaţi telefonic, în timp util, pentru a participa la festivitatea de premiere şi la Gala Laureaţilor.

Toată corespondența care priveşte festivalul se va trimite pe adresa:
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR BISTRIŢA
Str. Alexandru Odobescu, nr. 3, cod 420043, Bistriţa, ROMÂNIA
Informaţii suplimentare se pot obţine la
tel/fax: 0040 263 233 345, 0040 745 970 250
email: ccsbistrita@yahoo.com

Director Festival,
Al. Câţcăuan

Share:

Inscrieri la a XXI-a ediție a Festivalului Naţional de Epigramă „Cât e Buzăul de mare” 2020

Centrul cultural „Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău şi Cenaclul umoriştilor „Nicolae Grigore Mihăescu - Nigrim” organizează Ediţia a XXI-a a Festivalului Naţional de Epigramă „Cât e Buzăul de mare” în perioada 8 - 10 mai 2020, sub logo-ul „Buzău oraş deschis umorului”, cu următoarele concursuri:

1. Concurs Naţional de Epigramă cu temele: (1) „Facerile lumii”, (2) „Poante cu pelin de mai răscolind prin putregai”, câte două epigrame inedite, nepublicate și (3) „Nicolae Grigore Mihăescu - Nigrim”, catren, madrigal, rondel, sonet, poezie, replici la epigramele sale, la alegere, în număr nelimitat. Lucrările la această ultimă temă se premiază separat şi vor fi încluse într-un volum omagial (în anul 2021 se împlinesc 150 de ani de la naştere şi 70 de la deces).
   
Participanţii la concurs vor trimite lucrările în sistem moto pe e-mail salcutanmihai2@gmail.com sau cu poşta pe adresa Sălcuţan Mihai, Buzău, str. Oituz nr. 27, cod poştal 120002, până cel târziu 1 aprilie 2020. Sunt excluse expedierile recomandate, care nu vor fi ridicate de la poştă.

2. Concurs Naţional de Creaţie Literară - carte de epigramă şi de literatură  umoristică. Participă cărţile de epigramă şi de literatură umoristică apărute după 1.04.2019. Volumele se trimit în două exemplare pe adresa: Centrul cultural „Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău, str. Plantelor nr. 8 B, CP 120083,  județul Buzău,  cu data de expediere cel târziu 1 aprilie 2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Sălcuţan Mihai, la tel. 0745/760015, sau pe   e-mail salcutanmihai2@gmail.com


Share:

Virgil Andronescu publică în Literatura și Arta de la Chișinău

Virgil Andronescu publică în săptămânalul Literatura și Arta nr 2(3879) din 16 ianuarie 2020 în pagina 5 patru poezii. Ele sunt Când, Așteptându-l pe fratele, Manole vs. Elonam și Cuie și Semne.

Poeziile sunt însoțite de un material semnat de Valeriu Ion Găgiulescu intitulat Manual de cunoaștere a omului...

Felicitări!


Share:

Litera 13 pe Facebook

Postari populare

Promo

Promo