Hrănind lupii...

Valentina BALABAN 

Dar eteric în lupta întrupării
Lup lumină-n dreapta zării
Lup din smoală plin de ură
Urlă să momească-n zgură
Cerberi din tenebre-apuse
Hrăniţi în hidoase spuse.
Lupul din sfere cereşti,
Hrănit de iubiri lumeşti
Far pe-o cale de poveste
Inimi ce-i deschid ferestre.
Cel smolit sleit de foame
Tânjind, mârâind... adoarme.
Arbitrar deschizi cantina
Rar hrănită e Lumina!...

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche