Subscribe Us

Concursul Naţional de Creaţie Literară Ion Creangă editia a XI-a 2016

Concursul Naţional de Creaţie Literară Ion Creangă, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila şi Muzeul Brăilei, se află la ediţia a XI-a, reuşind să descopere talente literare incontestabile de-a lungul celor 10 ediții. La ediţia a X-a la concurs au participat aproximativ 2000 de lucrări din aproape toate judeţele tării, sectoarele Capitalei şi din Republica Moldova. Concursul este înscris în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare din MECȘ (Nr.26364/21.01.2015).

Invitatul de onoare al ediţiei a-XI-a va fi scriitorul şi publicistul Nicolae Băciuţ din Tg. Mureş, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în calitate de preşedinte al juriului.

OBIECTIVE:
- Identificarea şi încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare;
- Cultivarea talentului creator si al celui critic în rândul elevilor de gimnaziu și de liceu;

REGULAMENT
- Pot participa elevi din clasele II-XII din ţară şi din străinătate la oricare dintre secţiuni ;
- Concursul se va finaliza în perioada “Şcoala altfel”, 2016;
- Lucrările se vor expedia electronic până la data de 15.III.2016.


SECŢIUNILE CONCURSULUI

A. SECŢIUNEA DE CREAŢIE LITERARĂ

I. CICLUL PRIMAR
CLASELE II-IV
1.Proză scurtă - Poveşti la gura sobei sau Dascălul (Învăţătorul) meu drag! (o compunere liberă de 1-2 pagini)
2.Poezie - tema propusă : Vers de cântec, vers de joc (obligatoriu 3 poezii)

II. CICLUL GIMNAZIAL
CLASELE V-VI
1. Proză scurtă- Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1-2 pagini), având ca temă Copilăria, Mama, Prietenia, Timpul, putând fi inspirată şi de următoarele fragmente din opera lui Creangă:
“Ce-i pasă copilului, când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâne, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire....”
“ Aşa eram eu la vârsta cea fericită, si aşa cred ca au fost toţi copiii de cand îi lumea asta şi pămantul, măcar să zică cine ce-a zice... ”
2. Poezie - teme propuse: Călătorii imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Copilăria (3 poezii, indiferent de tema aleasă).

CLASELE VII-VIII
1. Proză scurtă - Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1-2... pagini) inspirată de una dintre următoarele teme: Timpul, Aventura, Călătorii imaginare, Prietenia, Vârstele ;
2. Poezie - teme propuse: Timpul, Călătorii imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Vârstele. (3 poezii cu aceeași temă).
- Pentru secţiunea Creaţii literare (clasele II-VIII), lucrările vor fi expediate electronic pe adresa e-mail: ioncreanga1889@yahoo.com, până la data de 15.III.2016.
- Lucrările vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la 1 1/2 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs!!), iar în partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa de e-mail a profesorului, precum şi un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi de către organizatori, în eventualitatea anunţării premiului .
- De asemenea, pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că cele 3 poezii trebuie scrise în acelaşi document, nu în 3 documente separate!

B. SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A UNUI TEXT POETIC CONTEMPORAN
(se adresează elevilor din clasele VIII- XII)

La această secţiune, elevii vor interpreta critic, într-un eseu (fără restricţii legate de nr. de pagini), unul dintre textele poetului contemporan Nicolae Băciuţ, scriitor optzecist, membru USR, preşedintele concursului „Ion Creangă” din anul 2009. Textul poetic va fi selectat din volumul de versuri La taclale cu Dumnezeu, apărut în 2015 la Editura Vatra Veche (volumul va fi anexat la regulament!). Lucrările semnate în colţul din dreapta sus cu toate datele de identificare (numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judetul, numele profesorului îndrumător, o adresă de e-mail a profesorului, un număr de telefon), la care se va adăuga şi poza inserată direct(nu separat) în lucrare, se vor trimite electronic pe adresa de e-mail poeziile_lui_baciut@yahoo.com, până la data de 15 .III 2016. Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o antologie care va fi trimisă electronic tuturor participanţilor(sau ar putea fi comandată la aceeasi adresa de e-mail) . Notă! Folderul cu lucrări va fi semnat cu numele participantului, clasa si secțiunea la care participă.

Nu se percepe taxă de participare !
Diplomele elevilor vor fi trimise prin poştă/electronic;
Persoană de contact : prof. iniţiator Angela Olaru , olaru_angi2006@yahoo.com/ioncreanga1889@yahoo.com/poeziile_lui_baciut@yahoo.com;
site concurs « Ion Creangă»:http://creanga.webs.com; site şcoală: http://scoalaioncreanga.scoli.edu.ro.
Concursul va fi postat si pe adresa cadrelor didactice: didactic.ro
Coordonatori concurs: prof.Angela Olaru, prof.Mariana Simion, prof. Carmen Vlad
Secretar de concurs: bibliotecar Dorina Damian.

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii