Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”Galaţi - ARC PESTE TIMP: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”Galaţi vă invită în perioada 20 - 24 ianuarie 2016, să participați la evenimentul cultural „ARC PESTE TIMP: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”, prilejuit de activităţile dedicate sărbătoririi a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române, conform programului:

Miercuri, 20 ianuarie 2016 
ora 12 Expunere „Contribuţia lui Costache Negri la Unirea Principatelor Române” susţinută de muzeograf Valentin Bodea, în cadrul căreia vor fi relevateaspecte importante referitoare la Costache Negri care cu „a lui inimă tânără şi radioasă, cu chipul lui neuitat, deveni pentru mai toţi izvorul aspiraţiilor cari, mai târziu, prin concursul tuturor şi prin hotărârea lui Cuza Vodă au dat românilor libertate şi României Unirea”. (Iancu Alecsandri) Participă: Şcoala Gimnazială „Iulia Haşdeu” Galaţi.

Joi, 21 ianuarie 2016 
ora 10 Expunere „Personalităţiale Unirii Principatelor Române: Mihail Kogălniceanu” susţinută demuzeograf  Mihaela Damian, în cadrul căreia vor fi prezentate aspecte relevante din viaţa şi activitatea marelui istoric, literat, gazetar, diplomat şi ompolitic român, care a participat la marile dezbateri ale secolului al XIX-lea, legându-şi numele de cele mai durabile înfăptuiri ale României moderne, dupăcum el însuşi mărturisea: „Eu în această țară la orice act mare s-a săvârșit, am pus pietricica mea”. Participă: Şcoala Gimnazială nr. 3 Galaţi.

ora 15 Expunerea „FraţiiAlecsandri şi diplomaţia Unirii Principatelor Române” susţinută demuzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat, reliefează aspecte importante din viața fratilor Vasile şi Iancu Alecsandri, în contextul activității diplomatice desfășurate pentru recunoaştereainternațională a Unirii Principatelor Române.Participă: Şcoala Gimnazială nr. 5 Galaţi,Şcoala Gimnazială nr. 9 Galaţi.

Vineri, 22 ianuarie 2016 
ora 11 Expunere „AlexandruIoan Cuza – Omul şi Domnitorul” susţinută de muzeograf  Maria Magdalena Tuluş. Personaj carismatic, fire îndrăzneaţă şi expansivă, Alexandru Ioan Cuza a devenit Domnitor al Moldovei şi Munteniei, în urma actului istoric de la 5/24ianuarie 1859.Participă: ŞcoalaGimnazială nr. 43 „Dan Barbilian” Galaţi.

ora 13 Expunere „24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române în conştiinţa românilor”, Mica Unire din 1859 sub Alexandru Ioan Cuza reprezentând primul pas importat pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Activitatea susţinută de muzeograf Mariana-Delia Pohrib se va desfăşura la ŞcoalaPostliceală Sanitară „Carol Davila” Galaţi, str. Brăilei, nr. 224, bl. D4.

Duminică, 24 ianuarie 2016 
ora 13 Vernisaj expoziţie:„Ecoul Unirii Principatelor Române în memoria posterităţii ”Înfiecare an, la 24 Ianuarie sărbătorim cu emoţie şi mândrie UnireaPrincipatelor Române. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești (1859),cunoscută în istorie ca „Mica Unire”, reprezintă actul politic care stă la bazaRomâniei moderne şi a formării naţiunii române.

Evenimentul se va desfășura la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. Al. I. Cuza, nr. 80,Galaţi).

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche