Subscribe Us

SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE - concurs de creaţie literară

Concursul de creaţie literară SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE este organizat de
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, în cadrul Festivalului Naţional de Carte AXIS LIBRI, ediţia a VIIIa, 25 – 29 mai 2016.

La secţiunea "Scriitori de ieri" se urmăreşte completarea cunoştinţelor despre moştenirea culturală locală și națională de către copii și tineri prin realizarea unei compuneri sau a unui eseu pe una din temele ”Scriitori de la Dunărea de Jos” sau „Din dragoste de carte”, cu mottoul ”In memoriam Antim Ivireanu”, cinstindu-l astfel pe cel care a fost mitropolit, tipograf, editor, scriitor, ctitor de lăcașuri de cult, care a înființat prima bibliotecă publică în București, în secolul al XVIII-lea, dar și cel care a fost martirizat, asasinat, în 1716, și canonizat de Biserica Ortodoxă Română, în 1992.

Secţiunea "Scriitori de azi şi de mâine" are ca scop stimularea creativităţii elevilor care se pot
înscrie cu creaţii literare în proză, poezie sau teatru pe una din temele: „Sonete îndrăgostite” sau „Romeo și Julieta, altfel” sau pe o temă autopropusă de concurent.La concurs pot participa copii şi tineri din judeţul Galaţi, care vor fi împărţiţi pe două categorii de vârstă: 8-14 ani şi 15-21 ani.

Lucrările vor fi redactate în format electronic şi vor avea menţionate următoarele informaţii:
secţiunea, tema, titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, vârsta, unitatea de învăţământ, numărul de telefon și adresa e-mail.

Compunerile, eseurile şi lucrările în proză vor avea între 3 și 6 pagini. La subsecţiunea poezie
concurenţii vor putea participa cu minimum 3 și maximum 10 poezii. Cerinţele de tehnoredactare: fişier în format ”.doc”, format pagina A4, spaţiu rânduri 1,5, caracter times new roman, 12 cp.

Un juriu alcătuit din personalităţi ale domeniilor educaţie-cultură şi 1-2 reprezentanţi ai Bibliotecii
va stabili ierarhia concurenţilor după criteriul notării de la 1-10, pe categorii, în funcţie de grupele de vârstă și cele două secţiuni mai sus menționate. Premiile oferite în cărţi vor avea aproximativ următoarele valori:
Marele Premiu (pentru creaţie literară) 120 lei
Premiul special ”Antim Ivireanu” (pentru eseu) 80 lei/premiu
Premiul special ”Vocea Dunării” (pentru eseu) 80 lei/premiu
2 premii pentru compunere/eseu 80 lei /premiu
4 premii pentru stil 80 lei /premiu
4 premii pentru originalitate 80 lei/premiu
Diverse premii ale revistelor literare valoare variabilă
Termenul limită de trimitere a textelor pentru concurs este 15 MAI 2016.

Premierea câştigătorilor va fi făcută în cadrul Festivalului Naţional de Carte AXIS LIBRI, care va
avea loc în perioada 25 – 29 mai 2016. Lucrările premiate vor fi publicate selectiv, cu acordul autorilor, în paginile Revistei culturale ”Axis Libri” şi ale altor reviste literare.

Lucrările în format electronic vor fi expediate până la data indicată pe adresa:
vaurechiaconcurs@gmail.com. Persoanele de contact sunt: pentru categoria de vârstă 8 – 14 ani - Târâlă-Sava Maricica şi pentru categoria de vârstă 15 – 21 ani – Buruiană Letiția. Informaţii suplimentare la telefon: 0732334662.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii