Trebuie să scriu

Nadia PĂDURE

gândul mă urmărește ca o umbră
trebuie să scriu despre dragoste
e ca și cum aș căuta o rază
în ceața dimineții
trebuie să scriu despre dragoste
dar eu mă gândesc la pasărea din înalturi
și la zborul ei cu aripile
ce îmbrățișează văzduhul
ca brațele femeii
plutind prin lanul de grâu
visez pasărea ca pe o nălucă
care mă strigă în noapte dincolo de porțile
ruginite ale durerii
chemarea ei precum un țipăt de viață
sau poate e cântecul adunat
din tăcerile albastre
ale cerului
trebuie să frământ un poem despre această
pasăre
din inima mea
atât cât nu a zburat în țara de unde păsările
nu se mai întorc în vise
dincolo de zborul ei doar veșnicia mai scrie poeme
în inimile roase de vremuri
trebuie să scriu despre o pasăre

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche