Lumea valorilor

Nae IONESCU

Eu spun că există valori, dar spun că nu poate să existe o lume de sine stătătoare a valorilor.Problema se leagă imediat cu ceea ce vom spune mai departe, pentru simplul motiv că această lume a valorilor este o lume a raportării. Un lucru este bun sau un lucru este frumos în raport cu ceva.

Aceasta este aşa de adevărat, încât într‐un oarecare fel se poate spune că şi un cal este bun. Nu că este bun, că este milos, că‐mi dă calul de pomană când mă întâlneşte la colţul străzii, ci este bun la călărie, sau este bun la trăsură. Un cal este mai puţin bun, mai rău, mai prost, mai puţin potrivit la alte acţiuni. Lumea aceasta a valorilor este o lume a raporturilor. Depinde nu de unitate, ci de planul de raportare. Nu se poate spune că există un lucru bun în sine ci, există un lucru bun pentru anumite lucruri.

Bun, din punct de vedere moral, există în chip absolut, dar nu în sine. O să spuneţi că e o contradicţie. Nu e nicio contradicţie. Există, în chip absolut, dar nu în sine, un bine, raportat, iarăşi, la o anumită structură istorici. Raportat la o anumită metafizică, fiecare metafizică îşi are absolutul ei, după cum are absoluturile ei logice, logica.

Nae Ionescu, Tratat de metafizică,București, Editura Roza Vânturilor, 1999.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche