Subscribe Us

TOATE DURERILE LOR...

Virgil ANDRONESCU

pe mama a durut-o sufletul
văzând nevăzutul
om fără trup

durerea
asta e şi a mea
de o viaţă
am luat-o asupră-mi

port în cârca anilor
toate durerile omenirii
toate blestemele
şi toate mileniile ei

de crime şi pedepse
de dinnainte
şi de după

Iisus şi Dostoevski!

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii