TOATE DURERILE LOR...

Virgil ANDRONESCU

pe mama a durut-o sufletul
văzând nevăzutul
om fără trup

durerea
asta e şi a mea
de o viaţă
am luat-o asupră-mi

port în cârca anilor
toate durerile omenirii
toate blestemele
şi toate mileniile ei

de crime şi pedepse
de dinnainte
şi de după

Iisus şi Dostoevski!

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche