Concursul Naţional de Creaţie Artistică pentru copii „Aripi de primăvară” – Ediţia a ll-a

Liga Scriitorilor Români – Filiala Mureş, organizează în perioada  1 februarie – 7 aprilie 2017, concursul de creaţie artistică pentru copii „ARIPI DE PRIMĂVARĂ” – Ediţia a ll-a.

Concursul va fi structurat pe două secţiuni, literară şi plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:
– 6 ani – creaţie plastică
7-10 ani – creaţie literară şi creaţie plastică;
11-14 ani – creaţie literară şi creaţie plastică;
15-18 ani – creaţie literară şi creaţie plastică;
Lucrările literare, redactate cu diacritice, în format Times New Roman, la 1,5 rânduri şi corp de literă 12, o singură lucrare pe maxim două pagini de fiecare concurent, vor fi transmise până pe data de 31 martie 2017 pe adresa de email: mihaela.rascu@yahoo.com .

Lucrările plastice, (desene, grafică, picturi, planşe, colaje, fişe, etc.) o singură lucrare de participant, realizate prin orice gen de tehnică pe format A4, vor fi transmise până pe data de 31 martie 2017, pe adresa Liga Scriitorilor Români – Filiala Mureş, Raşcu Mihaela, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.43/7, Tg.Mureş, jud.Mureş cu menţiunea pentru Concursul Naţional de Creaţie Artistică „Aripi de primăvară”. Nu se vor accepta lucrări pe format mai mare de A4.


Toate lucrările vor conţine obligatoriu următoarele date: Nume şi prenume participant, Adresa de domiciliu, telefon, adresa email, vârstă, (unitatea de învăţământ, clasa/grupa – unde este cazul), acordul dreptului de publicare.

Aceste date vor fi înscrise pe spatele lucrărilor plastice şi la finalul lucrărilor literare, nu separat de acestea. Se va preciza secţiunea şi categoria la care se înscriu lucrările. În cazul în care sunt participanţi care doresc să îşi ilustreze lucrările literare, pentru ei se va înscrie menţiunea „Categoria Mixtă”. Toate lucrările trebuie să poarte titlu!

Concurenţii care nu au posibilitatea de a participa la festivitatea de premiere sunt rugaţi să trimită alăturat lucrărilor înscrise în concurs un plic A4 auto-adresat şi timbrat corespunzător. Cadrele didactice care înscriu mai mulţi copii în concurs sunt rugate să înainteze şi un tabel nominal centralizator.

Lucrările care nu vor respecta toate cerinţele regulamentului, nu vor fi înscrise în concurs. Se va acorda câte o notă pentru fiecare criteriu de care se va ţine cont la jurizare: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică. Jurizarea va avea loc în perioada 1-6 aprilie 2017, iar câştigătorii desemnaţi, vor fi recompensaţi cu premii în cărţi şi diplome. Atribuirea premiilor va avea loc într-un cadru festiv, în data de 7 aprilie 2017.

În categoria creaţiilor plastice pot fi înscrise: felicitări pe tematica Paştelui, mărţişoare confecţionate manual, ţesături, modelaje plastilină, lut, etc, picturi pe sticlă, lemn, hârtie, etc., colaje, origami, etc., pe tematica primăverii şi sărbătorii pascale. Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini prestabilite (felicitări, ambalaje, etc), picturi sau desene pe imagini listate de pe internet, colaje realizate strict prin asamblarea unor părţi din pachete comercializate ca atare, ş.a.m.d.

În categoria creaţiilor literare pot fi înscrise lucrări aparţinând oricărui gen literar: poveşti, poezii, compuneri, piese de teatru cu tematică, ghicitori, etc., toate pe tematica primăverii, zilelor de 1 Martie, 8 Martie şi a sărbătorilor pascale (mărţişoare, chipul mamei, natura primăvara, pregătiri de Paşti, ş.a.m.d.).

Nu se acceptă lucrările redactate pe baza diverselor surse de inspiraţie.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche