Concursul Național de Literatură „Steaua Nordului”, Botoșani, ediția a III-a, 1 iunie 2017 – 1 septembrie 2017

Societatea Culturală STEAUA NORDULUI Botoșani (*) , cu sprijinul financiar al Consiliului Local al Primăriei Botoșani și susținerea logistică a publicației de cultură ,,Luceafărul” Botoșani  (www.luceafarul.net), organizează ediția a III-a a Concursului Național de Literatură (poezie și epigramă) „Steaua Nordului” în perioada 1 iunie 2017 – 1 septembrie 2017. Concursul are o singură secțiune, un grupaj de două specii literare diferite având tema ,,Steaua Nordului, Botoșaniul”.

La configurarea clasamentului final se vor selecta cele mai reușite lucrări, dar se va ține cont și de participarea la una sau două subsecțiuni, ca urmare, recomandăm concurenților abordarea ambelor subsecțiuni. Materialul va fi compus dintr-o poezie și trei epigrame scrise pe 2 coli de hârtie separate, astfel:


Poezie în vers clasic, cu ritm și rimă- poate fi și genul umoristic- sau în vers liber, pe un format A4;
Epigramă (trei epigrame originale pe un format A4, dintre care, subliniem, doar una la temă, legată de spațiul cultural al Botoșaniului, epigramă care trebuie să conțină obligatoriu numele orașului).
Obiectivul acestui concurs: să descopere, să evidențieze, să reunească și să sprijine creatorii de literatură de pretutindeni, din țară sau din comunitățile românești ce trăiesc în afara granițelor țării precum și popularizarea unor aspecte din viața culturală a orașului nostru. Nu există restricții de vârstă, de apartenență la una sau alta dintre uniunile de scriitori, sunt excluse favoritismele, se stimulează noul și nu se percepe taxă de înscriere.

Concursul îşi propune prezentarea prin creații în versuri originale sub blazonul ,,Literatura sănătoasă și cultura autentică” a operelor înaintașilor, a realităților istorice, sociale, a tradițiilor poporului român, a frumuseților patriei sau teme la liberă alegere, cu un accent aparte pentru cele care promovează zona de nord a țării. Lucrările (fără chenar sau sublinieri de culoare, caractere bold, italic sau alte intervenții) vor purta un motto liber ales ce trebuie adăugat și în fișa de înscriere într-un plic mic închis alăturat ce va avea același motto, pentru ca numai după jurizare concurentul să poată fi identificat. Plicul închis va conține datele personale ale autorului: nume, prenume, adresă, telefon, vârstă, ocupație, alte premii obținute și o copie xerox după cartea de identitate. Plicurile mari (sugerăm formatul A5 pentru a evita aglomerarea cutiei poștale de domiciliu) vor fi expediate poștal simplu până la data de 1 septembrie 2017 (data poștei), pe adresa: Societatea Culturală STEAUA NORDULUI Botoșani- D. Gaftoneanu, Calea Națională nr. 107, bl. O, sc. B, etaj 7, ap. 19, Botoșani, cod poștal 710061. Se desfac doar plicurile mici ce vor fi premiate, plus rezervele pentru cazuri speciale. După selecție se vor solicita scrierile în format electronic pe adresa de mail gaftoneanu_dorel@yahoo.com în vederea publicării. Juriul (format din personalități culturale locale) își va intra în atribuții după ce lucrările vor fi triate în cadrul cercului literar ,,Ion Pillat”. Situațiile neprevăzute inițial vor fi analizate ulterior. Se vor acorda, în condiții de transparență totală asupra evaluării, pentru cele mai reușite creații (prin prisma aprecierii cât mai obiective posibil a membrilor cenaclului și a juriului) următoarele premii:

– Premiul I – 500 RON și o medalie din argint ,,Steaua Nordului” ( ~ 55 g/Ag);
– Premiul II – 400 RON și o medalie din argint ,,Steaua Nordului”;
– Premiul III – 300 RON și o medalie din argint ,,Steaua Nordului” ;
– O mențiune – 200 RON și o medalie din argint ,,Steaua Nordului”.

În funcție de calitatea materialelor trimise, premiile se pot ajusta corespunzător sau pot fi instituite și alte premii sub formă de mențiuni speciale.

Premiile, constând din medalie, o sumă de bani, diplome și cărți se vor înmâna în cadrul unei festivități desfășurate în Botoșani ce se va anunța în timp util (în caz de neprezentare a primilor chemați, premiile se vor redistribui automat următorilor clasați de pe lista de evidențiați) iar autorii (împreună cu lucrările premiate) vor fi prezentați în paginile revistei de cultură ,,Luceafărul” Botoșani. Poeziile/epigramele trimise nu trebuie să mai fi fost publicate pe net sau în carte până la postarea rezultatelor. Textele vor fi dactilografiate într-un singur exemplar cu Times New Roman, font 12, cu diacritice, la un rând, caracterele scrise cu Bold fiind acceptate numai pentru titlul lucrărilor. Nu sunt admise greșeli gramaticale sau cuvinte/expresii/mesaje directe sau subliminale vulgare, materialele trebuie să dea dovadă de educație, respect și bun simț. Vor fi eliminate din concurs lucrările cu greșeli gramaticale sau cu greșeli de prozodie (în cazul poeziilor cu ritm și rimă și a epigramelor).

Organizatorii îşi declină responsabilitatea atunci când un terţ preia compozițiile în vederea folosirii lor ulterioare, pentru înscrierea unui text ce conţine părţi copiate sau care nu-i aparţine expeditorului; de asemenea, își rezervă dreptul de a publica/posta textele participanţilor în reviste, pe site-uri sau în materiale conexe evenimentului fără a le mai cere concurenților acordul. Relații suplimentare la tel. 0749499660.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche