Subscribe Us

Yeti într-un bloc de gheață, Luminița Zaharia


Luminița Zaharia,
Yeti într-un bloc de gheață,
București,
Editura Astralis, 150p.

Luminiței Zaharia, nu numai legenda i-o ia, câteodată, înainte, ci însăși poezia o ia înaintea cuvântului pentru a-i scrie legendele sufletului, pentru  a-i crea mitul personal și pentru a-i defini drumul în poezia românească actuală, într-o lumină pe care se străduiește s-o mențină mereu peste ficțiunile sale. Stările lirice sunt atinse nu numai de melancolii, dar și de ludicul sprințar cu alunecări spre ironia stenică, rareori malițioasă. Calină și amăruie, uneori caldă ca o mângâiere, alteori rece ca un iceberg, această poezie este lumea în care poeta se mișcă dezinvolt și natural. A-i citi poezia înseamnă a-i citi sufletul, a-i descifra așteptările. - Ana Dobre

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii