Subscribe Us

Ion Volcu - cartea veche la Brăila

Mihai VINTILĂ 

Cartea veche a fascinat scriitorii din toate timpurile. Ea este ca o fereastră deschisă spre alte lumi. Prin ea putem arunca o privire în trecut pentru a vedea cum se trăia, cum se muncea, cum era viața și mai ales ce conta în acele vieți. Pornid de la iubirea pe care o poartă cărților vechi Ion Volcu ne aduce în atenție adevărate bijuterii tipografice în volumul său Carte veche la Brăila 1612-1830.

În realizarea demersului său autorul s-a bazat pe colecția cărților de patrimoniu aflate în proprietatea Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila cât și pe cele aflate la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Brăila.

Din nota introductivă Ion Volcu descrie drumul sinuos al proprietarilor pe care unele din aceste cărți l-au avut până a ajunge la cele două instituții. Dincolo de vicisitudinile vremurilor rămân aceste adevărate bijuterii ale tiparului.

Structurată pe două capitole primul intitulat carte veche românească 1673-1830 iar al doilea carte veche străină 1612-1750 volumul semnat de Ion Volcu aduce pe lângă informațiile tehnice de specialitate o inedită abordare. Astfel fiecare carte veche prezentată este bogat ilustrată atât cu pagina de gardă cât mai ales cu imagini din cuprinsul ei. Avem astfel posibilitatea de a descoperi vinete, gravuri, xilogravuri, imagini și hărți. Unele din acestea beneficiează de o lucrătură inedită și laborioasă demne de cele mai mari nume din domeniu.

Mergând în prezentare în pașii clasici, care sunt foarte tehnici, Ion Volcu își permite ieșirea din această haină strictă și introduce informații suplimentare precum link-urile spre siteuri unde se pot găsi informații suplimentare legate de volumule prezentate. Mai mult, reușeste să nu plictisească mai ales pentru că scrisul este bine întrerupt de imagini de o calitate foarte bună. Trebuie să facem precizarea că acestea au fost prelucrate de Laurian Onofrei care de altfel semnează și coperta. Felicitările mele pentru excelenta munca depusă.
Pentru a crește accesibilitatea volumului autorul introduce un Glosar unde explică termeni tehnici pentru publicul larg.  Astfel putem afla ce înseamnă antrelac, bucoavnă, minei sau triod.

Mai avem un indice alfabetic de autori, un indice alfabetic de editori și tipografi precum și un indice  de gravori și pictori și un indice alfabetic de traducători. Volumul se încheie cu o bibliografie și un web bibliografic la fel de folositoare.

Ion Volcu a pornit din start cu o serie de avantaje care l-au ajutat în realizarea acestei minunate cărți. Este în primul rînd un expert în domeniu, un bun cunoscător al limbii ruse și al slavonei. Tot acest bagaj l-a folosit pentru a realiza una din cele mai interesante și mai bine realizate cărți din punct de vedere grafic pe care editura Proilavia le-a publicat în ultimii ani. Felicitări!

Ion Volcu, Carte veche la Brăila 1612-1830, Brăila, editura Proilavia, 2016, 216 pagini.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii