Ticker

6/recent/ticker-posts

Concurs de creaţie literară pentru elevi „Şi eu vreau să fiu scriitor”

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” ce-şi are sediul în oraşul Bolintin Vale a iniţiat proiectul educaţional „Bolintineanu ieri şi azi”. Valorificarea potenţialului formator al familiei şi şcolii în formarea tinerei generaţii, angajarea efectivă a elevilor în cât mai multe proiecte educative, precum şi deschiderea spaţiului educaţional spre dialog cu alte instituţii abilitate şi responsabile de nivelul de cultură a populaţiei şcolare se constituie în tot atâtea obiective ale demersului nostru.

Activitatea principală a proiectului o constituie concursul „Și eu vreau să fiu scriitor”, ce urmărește să valorifice capacitatea elevilor din clasele V-XII de a-și exprima, în mod creativ, sentimentele și ideile, în versuri sau proză. Partenerii noştri sunt instituţii şi unităţi şcolare din judeţele Ilfov, Giurgiu, Galați, Vâlcea, Argeș şi capitala Bucureşti.

Totodată, prin intermediul concursului, ne propunem menţinerea în conștiința publică a figurii ilustrului scriitor și om politic, Dimitrie Bolintineanu, patronul spiritual al liceului nostru. Așadar, scopul acestei inițiative este educarea populaţiei şcolare, dar şi a adulţilor pentru cunoașterea istoriei locale și potenţarea ataşamentului la cultură în general, la literatură în special.

Calitatea activităţilor derulate în diferite proiecte educaţionale, disponibilitatea unității noastre școlare pentru organizarea de activităţi educative, ca şi bogata experienţă a instituţiilor partenere, în special Asociația pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu şi revista Sud, sunt doar câteva din punctele tari care recomandă liceul nostru ca iniţiator al acestui proiect.

Lansarea Concursului de creație literară „Și eu vreau să fiu scriitor” și înscrierea elevilor se va face în ultima săptămână a lunii ianuarie, pe baza regulamentului din care extragem datele ce vă vor fi oferite în continuare.

Faza finală a concursului se va desfășura în data de 23 martie 2018, între orele 10-14, în incinta Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, jud. Giurgiu.

Înscrierea și depunerea lucrărilor se face până la data de 28 februarie 2018, pe adresele de mail menționate mai jos, cu rugămintea de a ne transmite numele și prenumele elevilor participanți, numele și prenumele profesorului coordonator şi un telefon de contact. La concurs pot participa elevi din clasele V-XII. Nu se percepe taxă de participare.

Date de contact: dionysatosmadalina@yahoo.com; ramona.badea79@gmail.com.

Condiții de desfășurare:
Concursul se desfășoară pe două secțiuni:
1) Poezie (cel mult trei poezii pentru fiecare participant);
2) Proză scurtă (o singură creație pentru fiecare participant).
Lucrările se vor redacta în format A4, Times New Roman 12, spațiere la 1.

Premii:
a) se acordă un premiu I, un premiu II, un premiu III și trei mențiuni;
b) se acordă diplome de participare tuturor elevilor și profesorilor participanți.
c) lucrarea care va obţine Premiul I va fi publicată în numărul din aprilie 2018 al prestigioasei reviste Sud
d) lucrările premiate, dacă întrunesc criteriile de valoare cerute de Juriu, vor fi tipărite într-un volum colectiv, editat şi publicat de Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu şi Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” până în luna octombrie 2018.

Componenţa juriului:
– Victoria Milescu (Preşedinte al Juriului – membră a USR, Filiala Poezie, Bucureşti, din 1995. A lucrat în învăţământ, presă şi editură. Debut editorial în anul 1988, prin concurs de debut, concomitent în vol. Prier, Editura Cartea Românească şi în Argonauţi, II, Editura Facla, Timişoara. Cărţi publicate: Welcome December/ Bun venit, Decembrie – 1994; Şlefuitorul de lacrimi – 1995; Izbânda furată – 1995; Inimă de iepure – 1998; Arleziana – 2000; Zâmbet de tigru – 2001; Ecoul clipei – 2003; Flacăra nevăzută/ Láthatatlan Láng, ed. română-maghiară, 2007; Roua cuvântului/ Szóharmat, ed. română-maghiară, 2008; Conspiraţii celeste – 2008; 101 Poeme – 2009; Bucuriile triste/ Gezimet e trishtme, ed. română-albaneză, 2009); Floarea vieţii, ed. română-georgiană, 2010; Dreptatea învingătorului – 2010; Vrabia albă – 2010; Din Caucaz în Carpaţi. Zaira Samharadze în dialog cu Victoria Milescu – 2011; Fenomenele fără cauză – 2011; Sub steaua câinelui -2012); Existenţele fastuoase – 2013; Cununa de flăcări – 2014; Cenuşa verii/ Les cendres de l’été, ed. română-franceză, 2015; Feeding Illusions, ed. în limba engleză, traducerea autoarei, 2015; Raportul de aur/ La proportion d’or, ed. română-franceză, 2015, Paris. Cărţi pentru copii: Cartea cu surprize; Cine l-a salvat pe Murdărel? – 1995; Abecedar-ghicitoare; Dicţionar-ghicitoare – 1998; Lacrima de cristal; Găseşte rima – 2000; Animalele mele dragi – 2006. Traduceri: Bandiţi, gangsteri şi mafie de Martin McCauley, 2006; Povestiri de Crăciun – 2004; Exploratorii; Corpul uman, atlas (2006); seria de basme scrise şi ilustrate de australianca Shirley Barber, 2007, 2008); Efecte secundare: moartea de John Virapen, 2010; Călătoriile lui Vincas în jurul lumii de Brigita Jovaišienë, 2011 etc.)

– Alexandru Cazacu (Membru – Debut literar în anul 1995, în ziarul Tineretul Liber, cu o poezie (prezentare Tudor Opriş). Versuri publicate în revistele: România literară, Luceafărul, Luceafărul de dimineaţă, Ramuri, Vatra, Convorbiri Literare, Viaţa Românească, Ateneu, Ex-Ponto, Bucovina Literară, Familia, Tribuna, Mişcarea Literară, Actualitatea Literară, Argeş, Poezia, Pro Saeculum, Acolade, Discobolul, Actualitatea Literară, Feed-Back, Caiete Silvane, Cronica Veche, Sud, Litere, Bucureştiul literar şi artistic, Oglinda Literară, Antares ş.a. Colaborări cu versuri la Radio Romania Actualităţi şi Radio Romania Tineret. Volume de versuri publicate: Paralele îmbrăţisate – 1996, care a primit Premiul Editurii Univers Enciclopedic, Capcanele înserării – 1998, Rumeguşul orelor de jazz – 1998, Tâlhari sau profeţi – 2003, Duminica în Est – 2017.)

– Gabriel Dragnea (Membru – Debut literar în anul 1997, autor a două volume de poezie, Blestemul îngerilor decăzuți şi Aici nu sunt cuvinte, ca și a unei cărți de interviuri cu personalități culturale româneşti de mare prestigiu 27 Dialoguri – Construcții incomplete. A colaborat cu numeroase reviste din România și din străinătate precum: Armonii Culturale, Actualitatea Literară, Oglinda Literară, Onyx (Dublin), Zeit, Curtea de la Argeș, Vatra Veche, Salonul Literar, Bucureștiul Literar și Artistic, Timpul, Familia, Tribuna, Atheneum ș.a. Este redactor al revistelor literare: Sud, Armonii Culturale și Salonul Literar.)

Concursul de creaţie literară „Și eu vreau să fiu scriitor” este avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu pe Domeniul cultural-artistic, literar şi aprobat de d-na prof. Ildiko Andras, Inspector şcolar pentru educaţie permanentă. Coordonatorul proiectului este prof. Mădălina Dionysatos.

Parteneri: Asociația pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu şi revista Sud (redactor şef Vasile Grigore); Primăria orașului Bolintin Vale (primar ing. Daniel Trăistaru); Școala Gimnazială Nr. 2 Cartojani, jud. Giurgiu, director prof. Romica Marin; Şcoala Gimnazială nr. 1 Bolintin Vale, jud. Giurgiu, director prof. Irina Andrei Irina; Şcoala „Aurel Solacu”, Ogrezeni, jud. Giurgiu, director prof. Cristina Niță; Şcoala Gimnazială nr. 1 Găiseni, jud. Giurgiu, director prof. Gina Mateescu; Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu, jud. Giurgiu, director prof. Monica Mitea Monica; Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla, jud. Ilfov, director prof. Alexandru Cernat; Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc”, jud. Galați, director prof. Corina Gavrilă, prof. Elena Grigoraș; Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Mioveni, jud. Argeș, prof. Cristian Hoaghea Cristian, Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu, jud. Vâlcea, prof. Vetuţa Ciocan; Școala Gimnazială nr. 82, sector 3, București, prof. Iuliana Agapie.

Asociația pentru Cultură și Tradiție Bolintineanu și Revista Sud

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii