Ticker

6/recent/ticker-posts

EX LIBRIS. BRĂILA 2018 . Concurs internațional de ex-libris-uri

Consiliul Județean Brăila, Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Brăila organizează Concursul Internațional de Ex libris, ediția a VI-a, 2018.

Ex-librisul poate fi modalitatea grafică de exprimare directă și simplă a creatorilor, într-un spațiu restrâns al sensurilor și semnificațiilor cu înțelesuri profunde.  În dorința de a încuraja arta plastică și creatorii săi, pentru stimularea respectului acordat valorilor umane și spirituale, Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Brăila, lansează Concursul Internațional de Ex libris, ediția a VI-a, 2018. 

Argument:

•Pentru orașul Brăila, anul 2018 are o aură omagială și o semnificație deosebită, orașul de la Dunăre împlinind 650 de atestare documentară.
•Tot în acest an națiunea română sărbătorește Centenarul României Moderne- 100 de ani de la făurirea României Întregite (Basarabia, Bucovina și Transilvania).
•Brăila are o tradiție aparte în organizarea unui concurs internațional de Ex Libris, la Biblioteca Județeană Panait Istrati, desfășurându-se între anii 1991- 2001, 5 ediții  ale numitului concurs.

1.Tematica concursului este:  BRĂILA 650  și CENTENARUL ROMÂNIEI MODERNE
2.Grup-țintă:
Participarea la concurs este deschisă tuturor artiștilor plastici (amatori și profesioniști) cu vârstă peste 21 ani împliniți la data de 01 ianuarie 2018.
3.Participanții trebuie să creeze unul sau mai multe ex-libris-uri pe tema propusă ca simbol general cu multiple implicații.  Imaginea Ex-libris trebuie să conțină explicit, pe lângă imaginea grafică și textul „EX LIBRIS BRĂILA 650 ” și BJPI Brăila  sau „CENTENARUL ROMÂNIEI MODERNE” și BJPI Brăila.
4.Tehnica de execuție. Dimensiunile maxime ale suprafeței active (imprimate) ale ex-librisului vor fi de 13/21 cm, fiind obligatorie o margine de minim 2 cm neimprimată de jur împrejurul suprafeței cu reprezentarea grafică. (exemplu: la o suprafața maximă de 13/21 cm cu reprezentare grafică dimensiunea lucrării cu tot cu margine neimprimată trebuie sa fie de minim 17/25 cm, fiind admise însă și margini neimprimate mai mari). Pe spatele fiecărui exemplar de ex-libris trimis trebuie sa fie scris citeț, în creion sau cu majuscule numele, tehnica după care a fost realizat exemplarul și anul realizării. Pe fiecare exemplar, autorul trebuie să se semneze sau să-l identifice. Nu vor fi excluse de la participare lucrările ce sunt executate prin tehnica computerizată, dar se recomandă tehnicile tradiționale. Nu sunt admise în concurs fotografii, fotocopii sau desene.
5.Un participant poate concura cu maximum patru lucrări diferite. Din fiecare lucrare, se vor trimite pentru concurs un număr de trei exemplare, numerotate. În partea stânga jos se va înscrie numărul exemplarului, iar în partea dreapta jos, lucrările vor purta semnătura sau marca autorului.
6.Lucrările participante trebuie să fie originale și să nu fi participat la alte competiții. În cazul constatării unor falsuri sau copii, întreaga responsabilitate este purtată de către autor, care își asumă sancționarea prin eliminarea sa din concurs.
7.Înregistrarea în concurs se face pe baza unei „Fișe de participare”, redactată de organizator și pusă la dispoziție on-line pe sit-ul acestuia care  va conține în mod obligatoriu următoarele date: nume, prenume, data nașterii, adresă, un scurt Curriculum Vitae (aprox. 500 de cuvinte), date de contact (adresa e-mail, telefon). Întreaga fișă va trebui redactată la calculator, pe o coală de hârtie albă format A4 și introdusă într-un plic închis (lipit). Pe acest plic nu se va face nici o mențiune. Acest plic trebuie să fie introdus în coletul ce conține lucrările participante la concurs
8.Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe site-ul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, prin e-mail sau telefon și sunt invitați să participe la festivitatea de premiere. Acestora li se va asigura cazarea și masa. Cheltuielile de transport cad în sarcina participanților.
9.Toate premiile sunt acordate de Consiliul Județean Brăila și Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila. Premiile acordate vor fi:

Marele Premiu – 1500 lei
Premiul I – 1000 lei
Premiul II – 800 lei
Premiul III - 500 lei
 
10.După jurizare, lucrările trimise vor face obiectul unei expoziții, ce se va fi găzduită în Galeria Centrului de Creație Brăila. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 15 iunie 2018 și se va desfășura în ambianța spațiului expozițional.
11.În urma acestui concurs va fi editat un catalog cu lucrările reprezentative, propuse de juriul concursului.
12.Juriul va fi format din specialiști în domeniu, artiști plastici, ale căror decizii vor fi definitive și incontestabile. Evaluarea lucrărilor se va face în funcție de criterii cum ar fi: concordanța execuției cu subiectul, calitatea artistică, criterii estetice, originalitatea, calitățile tehnice ale operei, realizarea cu succes a vinietei proprietarului, care integrează imaginea și textul.
13.Pe toată durata desfășurării concursului precum și după comunicarea rezultatelor, se va face o susținută campanie de promovare a evenimentului, participanților, precum și a premianților.

14.Toate lucrările trimise nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului de ex-libris, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate și reclamă pentru concurs sau pentru alte materiale editate de Bibliotecă (broșuri, cărți, pliante, publicații periodice).
15.Lucrările câștigătoare pot face obiectul unor prezentări în presă, reclame sau publicitate în vederea promovării concursului, organizatorilor, participanților și câștigătorilor. Lucrările pot face și obiectul unor expoziții ulterioare.
16.Toate lucrările vor rămâne la dispoziția organizatorilor și vor rămâne în patrimoniul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, fiind înregistrate în colecțiile instituției.
17.Desfășurarea concursului. Concursul se deschide în data de 1 martie  și se încheie în data de 1 iunie 2018. Trimiterile poștale ce conțin ex-libris trebuie să fie expediate până la data de 1 iunie 2018, data poștei. Orice trimitere poștală ce poartă ștampila de expediție după data de 1 iunie 2018, sau nu ajunge la destinatar până la data de 05 iunie 2018 inclusiv, indiferent din ce motive, nu vor fi admise în concurs.
18.În vederea expedierii coletelor (plicurilor) ce conțin lucrările, se va menționa următoarea adresă:, Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, Piața Poligon, nr 4, municipiul Brăila, județul Brăila, cu mențiunea pe plic PENTRU CONCURSUL DE EX LIBRIS BRĂILA 2018.

Vă adresăm rugămintea de a ambala corespunzător lucrările pentru a evita deteriorarea acestora la transport. În cazul unor deteriorări, organizatorii nu își asumă responsabilitatea. Totodată organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru trimiterile care nu ajung la destinație.

19.Organizatorii pot aduce unele modificări prezentului Regulament. Toate aceste modificări vor fi afișate pe această pagină, precum și într-o secțiune anexată regulamentului.

Participarea la concurs, implică acceptul acestor termeni și condiții ale regulamentului de către participant. Regulamentul concursului (inclusiv în lb. engleză, rusă, italiană, franceză), fișa de înscriere, precum și date informative se găsesc pe site-ul Bibliotecii la adresa: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/eveniment/3546/ și pe pagina de Facebook a Bibliotecii.

Pentru intrarea în concurs NU trebuie achitate taxe de înscriere sau participare. Informații referitoare la Concurs, puteți afla de la persoane de contact:  Ion Volcu, (pentru limba rusă), tel - 0040775309082;  Claudiu Brăileanu, (pentru limba franceză), tel-  0040752892404  Cătălin Rîșnoveanu, (pentru limba engleză), tel – 0040743813700 Mara Croitoru, (pentru limba italiană), tel - 0040785095877.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii