SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE. concurs de creaţie literară ediţia a X-a, 13 – 17 iunie 2018

Concursul de creaţie literară SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE este organizat de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, în cadrul Festivalului Naţional de Carte AXIS LIBRI, ediţia a X-a, 13 – 17 iunie 2018.

Prin organizarea concursului se urmăreşte completarea cunoştinţelor despre moştenirea culturală locală, națională și universală de către copii și tineri, având ca prim obiectiv realizarea unei compuneri/eseu pe tema ”Eroi români în slujba idealului reîntregirii neamului”, pentru a marca Centenarul Marii Uniri de la 1918. Totodată, pentru marcarea Anului european al patrimoniului cultural, participanții pot trimite eseuri/colaje documentare sub genericul ”RetROMANIA - Galați” (se va avea în vedere evidențierea valorilor patrimoniale tangibile gălățene: clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărți, mașini, cartiere/zone istorice, situri arheologice). Concursul are ca scop, în maniera deja consacrată, stimularea creativităţii artistice a elevilor. Aceștia sunt invitați să se înscrie cu creaţii literare originale aparținând diferitelor specii și genuri: poezie (cu o subcategorie specială - ”poezie cu formă fixă”), proză, teatru. Tema la această secțiune este la liberă alegere.

La concurs pot participa copii şi tineri la una dintre categoriile de vârstă corespunzătoare: 8-14 ani şi 15-21 ani.

Lucrările vor fi redactate în format electronic şi vor avea menţionate următoarele informaţii: secţiunea, tema, titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, vârsta, unitatea de învăţământ, numărul de telefon și adresa e-mail.

Compunerile, eseurile şi lucrările în proză sau teatru vor avea între 2 și 5 pagini. La subsecţiunea poezie concurenţii vor putea participa cu minimum 3 și maximum 10 poezii. Cerinţele de tehnoredactare: fişier în format ”.doc”, format pagina A4, spaţiu rânduri 1,5, caracter times new roman, 12 cp. Un juriu alcătuit din personalităţi ale domeniilor educaţie-cultură şi 1-2 reprezentanţi ai Bibliotecii va stabili ierarhia concurenţilor după criteriul notării de la 1-10, pe categorii, în funcţie de grupele de vârstă și cele două secţiuni mai sus menționate.

Premiile, oferite în cărţi, vor avea aproximativ următoarele valori:
Marele Premiu (pentru creaţie literară) 150 lei
Premiul special ”România - Centenar” (pentru eseu) 100 lei
Premiul special ”RetROMANIA - Galați” ” 100 lei
Premiul special ”Armonia” (poezie cu formă fixă) 100 lei
2 premii pentru compunere/eseu 80 lei /premiu
4 premii pentru originalitate 80 lei/premiu
4 premii pentru stil 80 lei/premiu
Diverse premii ale revistelor literare valoare variabilă.

Termenul limită de trimitere a textelor pentru concurs este 4 iunie 2018.

Premierea câştigătorilor va fi făcută în cadrul Festivalului Naţional de Carte AXIS LIBRI, în data de 15 iunie 2018. Lucrările premiate vor fi publicate selectiv, cu acordul autorilor, în paginile Revistei culturale ”Axis Libri” şi ale altor reviste literare.

Lucrările în format electronic vor fi expediate până la data indicată pe adresa:
vaurechiaconcurs@gmail.com. Persoană de contact: Buruiană Letiția. Informaţii suplimentare la telefon: 0236411037/113.

Director Festival,
Prof. dr. Zanfir Ilie

Coordonator program,
Prof. Letiţia Buruiană


Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche