Bronisława Wajs - Ediția a II-a, 2018, a Concursului național de creație literară și traduceri în limba rromani

Așteptăm cu interes texte pentru Ediția a II-a a Concursului național de creație literară și traduceri “Bronisława Wajs”, după cum urmează:

1. la secțiunea poezie/ proză în limba română (3 poezii sau 2 proze scurte sau 1 roman);

2. la secțiunea poezie/ proză în limba rromani (3 poezii sau 2 proze scurte sau 1 roman);

3. la secțiunea traduceri în limba rromani (4 poezii reprezentative, 2 proze scurte sau 1 roman).

Se vor acorda:

Premiul I – 1000 lei
Premiul II – 700 lei
Premiul III – 400 lei
Premiul special al juriului

REGULAMENT:

La acest concurs pot participa scriitori de orice vârstă, de orice etnie etc.
Textele se vor trimite exclusiv la adresa redactierromanovak@yahoo.com, până în 5 decembrie 2018.
Este de preferat ca textele să nu mai fi fost publicate în reviste literare, antologii, volume personale, cu excepția cenaclurilor virtuale.
Este obligatoriu ca cel puțin una din creații (fie proză, fie poezie) să aibă legătură cu spațiul rrom (tradiții, obiceiuri, limbă, muzică, contexte socio-juridice, economice, practici tradiționale sau moderne, imagologie etc.).
Promovarea unor stereotipuri negative legate de rromi atrage după sine descalificarea din concurs.
Utilizarea unor stereotipuri pozitive este permisă, însă acestea nu garantează valoarea textului și selectarea acestuia în vederea premierii.
Nu se impune utilizarea unui anumit etnonim, rrom sau țigan, acest aspect este opțional.


Precizări importante referitoare la secțiunea traduceri în limba rromani:

Nu se impune un dialect oarecare, nici scrierea, pentru a nu se încălca dreptul traducătorului de a se exprima în graiul matern (dialect căldărăresc, gaboresc, spoitoresc, ursăresc, lingurăresc-cărămidăresc, florăresc, rromungric etc.).
Este obligatoriu ca 2 poezii (din cele 4) și o proză (din cele 2) să fie din literatura universală. Se vor indica, după caz, următoarele: nume autor, volumul în care a fost publicat textul, anul și editura (dacă este vorba despre o revistă, se va menționa revista și numărul în care a apărut textul/ traducerea în română). În cazul textelor originale scrise în alte limbi, se vor specifica: numele autorului, editura, anul. În cazul textelor traduse dintr-o altă limbă în limba română, se va menționa – în plus – numele traducătorului român. Nu se vor lua în considerare textele (de pe internet) care nu îndeplinesc toate aceste cerințe.
Titlurile care urmează să fie traduse, cât și dialectul în care se dorește realizarea traducerii, se transmit, prin email, la adresa redactierromanovak@yahoo.com. Traducerea se poate efectua abia după confirmarea primirii emailului. S-a avut în vedere acest lucru pentru a nu se traduce aceleași texte, cu excepția celor care vor fi traduse în dialecte diferite. În plus, redacția poate propune texte de tradus, astfel încât acestea să fie cât mai variate.


COMPONENȚA JURIULUI:

secțiunea poezie/ proză în limba română

Daniela Roxin: profesor limba rromani la Școala Gimnazială nr. 2 Tămașda (Bihor), doctorand (literatură rromă) la Universitatea din Oradea.

Andra Tischer Podia: profesor limba română la Colegiul Național “Octavian Goga” din Sibiu, scriitor.


secțiunea poezie/ proză în limba rromani

Elena-Alexandra Vidrașcu: studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București, secția rromani – engleză.


secțiunea traduceri în limba rromani

Michal Mižu Mižigár: absolvent Romani Studies – Charles University in Prague.

RROMANO VAK
https://www.rromanovak.com/2018/05/03/anunt-editia-a-ii-a-a-concursului-national-de-creatie-literara-bronislawa-wajs/ 

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche