La Brăila se lansează revista culturală Luceafărul literar și artistic

Sub egida Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila va apare cu o frecvență trimestrială revista Luceafărul literar și artistic, în serie nouă, continuatoarea seriei interbelice apărute la Brăila. Formatul este A4 și tiparul este asigurat de departamentul specializat al bibliotecii.

Lansarea va avea loc în 31 iulie 2018 la ora 17 în sala Fănuș Neagu.

Vor prezenta Marian Căpățână, unul din sponsorii publicației și scriitorii Viorel Coman și Vasile Datcu.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche