Concurs la Muzeul „Mihail Sadoveanu”: Caligrafii tematice - Litera13

Noutăți

18 octombrie 2018

Concurs la Muzeul „Mihail Sadoveanu”: Caligrafii tematice

Prima etapă a proiectului constă într-un concurs de caligrafie, pe trei secțiuni, după categorii de vârstă: secțiunea I/ 10-19 ani, secțiunea a II-a/ 20-40 de ani, secțiunea a III-a/ peste 41 de ani. Provocarea concursului constă în copierea caligrafică, pe foi A3, A4 sau A5, liniate sau veline, pe o singură parte, a unor fragmente, la alegere, din bibliografia dată.

Lucrarea, de minimum 1 foaie, trebuie expediată sau depusă la secretariatul instituției, în plic, la adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110, cu mențiunile Pentru Concursul Caligrafii tematice și secțiunea/ categoria de vârstă, în perioada 15 octombrie - 16 noiembrie 2018 (data poștei). În plicul cu lucrarea se vor trimite datele personale ale autorului caligrafiei (numele, prenumele, vârsta, localitatea și adresa de domiciliu, numărul de telefon, instituția de învățământ și profesorul îndrumător – dacă este cazul) și datele despre volumul din care s-a făcut copierea caligrafică (titlul, editura, anul apariției, pagina/paginile unde apare textul lucrării trimise la concurs). Lucrările trimise nu vor fi returnate.

Tematica stabilită pentru ediția I a concursului Caligrafii tematice este literatura sadoveniană de război, iar bibliografia este compusă din următoarele titluri de Mihail Sadoveanu:
1. Amintirile căprarului Gheorghiță;
2. Povestiri din război;
3. 44 de zile în Bulgaria;
4. File sângerate;
5. Strada Lăpușneanu;
6. Cocostârcul albastru;
7. Frunze-n furtună;
8. Trenul fantomă.

Se vor acorda premiul I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune, de către un juriu format din specialiști ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Premierea va avea loc duminică, 2 decembrie 2018, la Muzeul „Mihail Sadoveanu” Iași. De asemenea, lucrările declarate câștigătoare la concurs vor fi înrămate și vor constitui o expoziție ce va putea fi vizitată la Muzeul „Mihail Sadoveanu” Iași, în perioada 2 decembrie 2018 - 15 ianuarie 2019.

Coordonatoarea proiectului este Lăcrămioara Agrigoroaiei, muzeograf la Muzeul „Mihail Sadoveanu”. Informații suplimentare se pot obține la Muzeul „Mihail Sadoveanu” (0747 499 408).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu