CONCURSUL NAȚIONAL DE ATITUDINE PATRIOTICĂ - V-AȚI IUBIT VREODATĂ ȚARA? 2020

Concursul are ca unică temă de participare, propusă pentru toate secțiunile de creație, tema: ,,PATRIOTISMUL’’ și este adresat tinerilor patrioți cu vârste cuprinse între 10 – 18 ani, fiind structurat pe trei secțiuni distincte de participare:

1.secțiunea Poezie;
2.secțiunea Proză (proză scurtă, proză lungă, eseu, descriere, reportaj, impresii, etc);
3.secțiunea Pictură (desen).

Participanții pot trimite la alegere doar o singură lucrare pentru jurizare, indiferent de secțiunea de concurs aleasă.

Lucrările se trimit în format electronic ( Word, Time New Roman, Font 12, la 1 rând și obligatoriu cu diacritice) prin una din adresele comunicate în pagina revistei www.luceafarul.net (redactiarevistei[at]luceafărul.net; editura[at]agata.ro) dar și  în format fizic pe suport de hârtie la adresa redacției revistei ,,LUCEAFĂRUL’’ din Botoșani, str. 1 Decembrie nr.25 (Centrul Istoric), atât pentru participanții la secțiunile proză și poezie, cât și pentru cei ce participă la secțiunea pictură.

Lucrările trimise vor trebui să aibă titlul centrat, iar în colțul din dreapta sus se vor trece datele participantului: nume, prenume, vârsta, școala, localitatea și județul, precum și secțiunea la care solicită înscrierea în concurs.

Concursul se va desfășura în patru etape:

– etapa I: 1 Decembrie  – 24 Ianuarie – trimiterea lucrărilor (data limită de trimitere a lucrărilor nu trebuie să depășească 31 Ianuarie);
– etapa II: 1 Februarie  – 21 Februarie  – jurizarea lucrărilor;
– etapa III: 21 Februarie  – 28 Februarie – anunțarea câștigătorilor pe pagina de internet a revistei;
– etapa IV: 1 Martie  – premierea câștigătorilor (locul desemnat pentru premierea câștigătorilor va fi anunțat în timp util până la data de 1 Martie).

Creațiile ce vor fi descoperite a nu fi originale, copiate ori aparținând altor surse de inspirație vor fi descalificate. Pentru onoarea copiilor rugăm a fi trimise numai lucrări venite din sufletul lor, așa cum simt și văd ei nevoia patriotică de ași iubi țara.

Juriul concursului va fi format din cel puțin 3 membri ce vor desemna lucrările câștigătoare după o analiză obiectivă ținând cont de următoarele criterii de evaluare:

1.încadrarea creațiilor trimise în tema concursului,
2.originalitatea lucrărilor,
3.mesajul patriotic transmis prin lucrările trimise spre jurizare.

Participanții ale căror lucrări vor fi declarate câștigătoare li se vor acorda diplome și premii și li se vor publica creațiile în revista Luceafărul și într-un volum antologic, iar participanții ale căror lucrări nu vor fi declarate câștigătoare li se vor acorda diplome de participare.

Participarea la concurs este GRATUITĂ!

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche