Penaltiurile din fotbal de la loterie la știință de Gheorghe Dumitru

Conf. D. Gh. DUMITRU, medic primar de medicina sportiva din Constanta, este autorul unui volum intitulat Penaltiurile din fotbal de la loterie la știință apărut la editura ExPonto din Constanța în 2020.

După volumele Suferintele musculare ale sportivilor (1994), Sanatate prin sport pe intelesul fiecaruia (1997), Fiziologia educatiei fizice si sportului (1998) și Glucidele si efortul fizic (2003) domul Gheorghe Dumitru încearcă să realizeze o sinteză științifică a loviturilor de pedapsă. După opt ani de muncă, volumul este o realizare demnă de toată stima având peste 450 de pagini în formatul A4, 36 de tabele iar idexul bibliografic depășind 350 de itemi!

Pentru a vă face o părere despre complexitatea lucrării vă propunem să faceți o scurtă privire asupra conținutului:

Capitolul 1. Concepții despre penaltiuri si modalitățile lor de abordare
1.1. Istoricul penaltiurilor
1.2. Penaltiurile văzute ca o loterie
1.3. Penaltiurile ca ştiinţă
   
Capitolul 2. Date şi statistici generale privind penaltiurile
2.1. Frecvența penaltiurilor și momentele în care  ele survin
2.2. Destinaţia mingii sau direcţia şi locaţia ei
2.3.Parametrii zborului mingii: durata şi viteza
2.4. Rezultatele penaltiurilor din confruntările oficiale

Partea a II-a: Executantul de penalti (EXP)

Capitolul 3. Nominalizarea  și pregătirea specială a jucătorilor în vederea executării penaltiurilor
3.1. Modul de stabilire a jucătorilor care  execută penaltiurile
3.2. Pregătirea executanților de penaltiuri

Capitolul 4. Parametrii descriptivi ai acţiunilor şi activităţilor EXP
4.1. Acţiuni şi activităţi ce se definesc în plan spaţio-temporal şi motric
4.2. Acţiuni şi activităţi în planul atenţiei vizuale; comportamentul de cercetare  vizuală al EXP

Capitolul 5.  Strategiile de executie a penaltiurilor (SEP)
5.1. Aspecte de ordin general privind SEP
5.2. Momentul luării deciziei privind direcţia şutului, criteriul ce diferenţiază în mod explicit SEP între ele
5.3. Comportamentul privirii, criteriu implicit dar definitoriu pentru SEP
5.4. Strategia independentă de portar (SIP)
5.5. Strategia dependentă de portar (SDP)
5.6. Strategiile de inducere în eroare şi derutare/manipulare a portarului

Capitolul 6.  Factorii ce pot influenţa rezultatul  penaltiurilor de pe parcursul jocului
6.1. Factorii ce ţin de dezvoltarea şi regulile jocului, de competiţie şi de stadiul la care aceasta a ajuns în momentul executării penaltiului
6.2. Factori ce ţin de jocul în care se acordă penaltiul
6.3. Factori care ţin de antrenor; instrucţiunile şi sfaturile oferite de el
6.4. Factori ce ţin de  jucătorul care va executa penaltiul

Partea a III-a: Portarul

Capitolul 7.  Dificultăţile, dilemele de rezolvat şi  strategiile aflate la dispoziţia portarului
7.1. Dificultăţile cu care au de  luptat portarii și potențialele avantaje ale celor dintre buturi
7.2. A  plonja sau a nu plonja, iată dilema hamletiană a portarului
7.3. Strategiile şi mijloacele  aflate la dispoziţia portarilor

Capitolul 8.  Anticiparea direcţiei şutului, obiectiv prioritar şi condiţie indispensabilă  a succesului portarului
8.1. Anticiparea în sport
8.2. De ce este  anticiparea o necesitate pentru portar ?
8.3. Bazele neurofiziologice ale  anticipării în sport şi în penaltiuri
8.4. Informaţiile ce stau la baza anticipării direcţiei mingii

Capitolul 9.  Performanţele portarilor în penaltiuri
9.1. Criterii de evaluare a performanţelor portarilor
9.2. Privire generală asupra performanțelor portarilor
9.3. Factorii de care depind performanţele portarilor în penaltiuri

Capitolul 10. Strategii, metode şi mijloace de pregătire a portarilor pentru penaltiuri
10.1. Antrenarea abilităţilor anticipatorii ale portarilor în laborator
10.2. Antrenarea portarilor  în condiţii specifice
10.3. Diverse alte sfaturi şi sugestii

Partea a IV-a: Interacţiunea EXP - portar şi implicaţiile sale asupra execuţiei şi rezultatului penaltiurilor

Capitolul 11. Penaltiul din fotbal, formă  specială de interacţiune socială
11.1. Execuţia penaltiurilor ca sistem ecologic dinamic     
11.2. Teoria  schemelor de persoane în explicarea interacţiunii sociale din sport
11.3. Teoria acţiunii aplicată la execuţia penaltiurilor: autoprezentarea EXP în faţa portarului

Capitolul 12.  Percepţia EXP de către portar şi formarea impresiei despre el: rolul expresiei/comportamentelor non-verbale
12.1. Formarea impresiei despre adversar şi importanţa sa în sport
12.2. Informaţiile ce stau la baza percepţiei EXP de către portar şi semnificaţia lor evaluatorie
12.3. Limbajul corporal, principala sursă de  informaţii directe în percepţia EXP de către portar
12.4. Efectele echipamentului purtat de EXP
12.5. Impactul privirii EXP

Capitolul 13.  Percepţia portarului de către EXP
13.1. Dualitatea percepţiei portarului de către EXP: impresia calitativă (valorizantă) versus impresia cantitativă
13.2. Efectele culorii echipamentului purtat de portar

Partea a V-a: Seriile de penaltiuri de departajare

Capitolul 14. Seriile  de penaltiuri şi actorii lor principali
14.1. Seriile de penaltiuri evenimente cu totul speciale în fotbalul actual
14.2. Executanţii, principalii actorii ai seriilor de penaltiuri

Capitolul 15.  Factorii care pot influenţa  performanţa EXP în seriile de penaltiuri
15.1. Factorii ce ţin de competiţie: valoarea acesteia
15.2. Factorii ce ţin de  echipa EXP
15.3. Factori ce ţin de jocul  în care s-a ajuns „la  penaltiuri”
15.4. Factori referitori la derularea seriilor de penaltiuri
15.5. Factori ce ţin de jucătorul care execută penaltiul
15.6. Factori ce ţin de colegii executantului: comportamentele celebratori

Capitolul 16. Factorii ce pot influenţa  rezultatul final al seriilor de penaltiuri
16.1. Rolul echipei în organizarea meciului; gazdă sau oaspete
16.2. Ordinea în care echipele bat loviturile în cadrul seriilor de penaltiuri
16.3. Modul de manifestare al fotbaliştilor  după execuţia penaltiurilor

Partea a VI-a: Stresul, anxietatea şi penaltiurile

Capitolul 17. Stresul în general şi în sport
17.1. Stresul în general
17.2. Aspecte ale stresului în alte  sporturi decât fotbalul
           
Capitolul 18. Stresul în penaltiurile obişnuite şi în seriile de penaltiuri
18.1. Competiţiile sportive, penaltiurile izolate şi seriile de penaltiuri, contexte ideale pentru cercetarea  efectelor stresului
18.2. Factorii de stres ce acţionează în penaltiuri şi în seriile de penaltiuri
18.3. Particularităţi ale stresului din seriile de penaltiuri

Capitolul 19. Anxietatea, principla emoţie cu care se confruntă fotbaliştii implicaţi in seriile de penaltiuri     
19.1. Emoţiile cu care se confruntă fotbaliştii în seriile de penaltiuri
19.2. Capacitatea fotbaliştilor implicaţi în seriile de penaltiuri, de a controla situaţia şi anxietatea
19.3. Anxietatea şi performanţele executanţilor de penaltiuri

Capitolul 20. Coping-ul în penaltiurile obișnuite  şi în  seriile de penaltiuri
20.1. Problemele generale ale coping-ului
20.2. Coping-ul în sport
20.3. Coping-ul la executanţii de penaltiuri

Capitolul 21. Choking-ul în penaltiurile obișnuite şi în seriile de penaltiuri
21.1. Problemele generale  ale choking-ului în sport. Avantajele  oferite de penaltiuri pentru  studierea choking-ului
21.2. Teoriiile explicative ale choking-ului
21.3. Choking-ul fotbaliştilor implicaţi în seriile de penaltiuri, un caz particular de comportament  autodistructiv
21.4. Choking-ul executanţilor în penaltiurile acordate pe parcursul jocului

Capitolul 22. Sfaturi şi recomandări pentru practicienii fotbalului
22.1. Obiective, principii, metode şi mijloace
22.2. Program de pregătire în vederea câştigării seriilor de penaltiuri: structură şi conţinut
22.3. Recomandări privind comportamentul executanţilor  pe parcursul seriilor de penaltiuri 

Felicitări pentru munca depusă și pentru realizarea acestui volum pe care îl vedem un instrument util pentru cei implicați în fotbal.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche