Subscribe Us

MARIN PREDA – ANII FORMĂRII INTELECTUALE de STAN V. CRISTEA. RECENZIE de Dumitru ANGHELDumitru ANGHEL

MARIN PREDA – ANII FORMĂRII INTELECTUALE de STAN V. CRISTEA

Monografia biografică „Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948)” (Editura Aius Printed, Craiova, 2019, 484 p.), semnată de Stan V. Cristea, este o lucrare de istorie literară, cu o iconografie uriaşă, 316 imagini-foto, care întregesc cunoașterea personalității şi operei scriitorului Marin Preda, un personaj carismatic din zona Deliormanului, de la Actul de naştere (foto 1) şi până la Bustul său, din Siliştea-Gumeşti (foto 316). Este o exegeză reprezentativă pentru zona excelenţei istoriografiei literare, susţinută de girul competenţei şi al autorităţii profesionale ale istoricului şi criticului literar Stan V. Cristea, autorul unor lucrări de notorietate în domeniu, precum „lucrarea de faţă (care) reia, într-o formă revăzută şi cu foarte multe adăugiri, volumul «Marin Preda. Anii formării intelectuale”, publicat în 2016 şi cuprinde studii ce privesc un portret între oglinzi al lui Marin Preda...” („Argument”, p. 5).

Noua variantă a monografiei dedicată scriitorului Marin Preda se remarcă printr-o savuroasă autenticitate a faptelor relatate şi printr-o spontaneitate convingătoare a argumentelor, pentru că Stan V. Cristea este... atins de magia amănuntului direcţionat spre rigoare. Intervenţiile sale justificative n-au nevoie însă de „un avocat al apărării”, deoarece „inculpatul” are întotdeauna un as imbatabil rezultat din condiţia intelectuală impecabilă a criticului literar Stan V. Cristea, care nu-şi cenzurează nici cele mai riscante afirmaţii despre eroul cărţii sale. Biograful intransigent atacă în piano forte chiar şi atunci când parcă „şi-ar da peste mână” pentru ipostazele „belicoase” din prestaţiile aparent incendiare ale lui Marin Preda, scriitor original, inconfundabil şi... atins de sindromul încăpăţânării tradiţionale a Deliormanului.

Analistul Stan V. Cristea se apleacă cu respect şi meticulozitate pe paginile operei originale şi valoroase a autorului Moromeţilor şi nu-şi îngăduie nicio abatere de la regula bunului simţ al interpretării, fără acordul tacit al respectului minim şi onest. Rareori mi s-a întâmplat să găsesc atâta decenţă şi respect pentru autentic ca în cercetările documentare ale scriitorului teleormănean. Stan V. Cristea sfidează agresiv orice impuls de „atac” la opera unui scriitor, indiferent de orice reproş fără ţintă sau de indigestie estetică! El este în afara „calomniei” literare, pentru că are toate datele unei elegante şi valoroase analize pe text-probatoriu, cu o tentă simbolică de ritual, asumându-şi deliberat riscul unor vulnerabilităţi. Din aceste motive şi alte câteva, monografia „Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948)” se detaşează autoritar în domeniul istoriei literare româneşti, de la condiţia grafică de excepţie, până la concepţia analitică a autorului despre scriitorul emblematic pentru zona de sud, teleormăneană, Marin Preda, la care îl alătur şi pe Zaharia Stancu şi alte câteva nume reprezentative.

Stan V. Cristea rămâne istoricul literar-total, cu trimitere evidentă la scriitorul Marin Preda, din literatura română contemporană, dacă ar fi să iau în considerare faptul că a trudit, pe frontul arhivisticii, pentru ca să adune toate datele, cu toate detaliile, despre personalitatea şi opera literară a marelui prozator, figură emblematică a literaturii şi a culturii româneşti contemporane.

Am argumentele mele, susţinute de acribia cercetărilor totale ale autorului, care îşi... acoperă şi-şi justifică consideraţiile sale pertinente despre opera şi personalitatea scriitorului Marin Preda, cu sute de pagini de Note bibliografice pentru fiecare dintre cele şapte capitole: Marin Preda, elev la Siliştea-Gumeşti (1929-1937); ...normalist la Abrud (1937-1938); ...normalist la Cristur (1938-1940); ...normalist la Bucureşti (1940-1941); ...în anii debutului literar (1941-1943); ...în anii serviciului militar (1943-1945); ...în anii afirmării literare (1945-1948), completate de o Bibliografie cronologică selectivă şi de un album cu „Documente, facsimile şi fotografii”. Pentru fiecare dintre aceste capitole, neobositul şi laboriosul cercetător are, la finalul paginilor, pe spaţii largi, cele mai năucitoare detalii bio-bibliografice despre Marin Preda, cu o emblematică şi originală postare, încât mă întreb dacă nu cumva Stan V. Cristea şi-a anulat toate sâmbetele şi duminicile ori concediile de odihnă, pentru ca să caute, să descopere şi să înregistreze toate, absolut toate datele despre subiectul monografiei.

Bibliografia este năucitoare, presupune efort, potenţă selectivă a documentelor cercetate, răbdare şi, mai ales, o meritorie atitudine de intelectual rasat, conştient de responsabilitatea asumată în analizele făcute. Stan V. Cristea are anvergura stilistică a unui artist plastic obişnuit să aibă în gând, în inimă şi în tăria braţelor puterea de a ciopli în piatra Munţilor Carpaţi chipul emblematic al regelui dac, Decebal.

Stan V. Cristea beneficiază de o forţă psihică, fizică şi morală care-i potenţează toate impulsurile creatoare şi-i asigură calitatea de om de cultură, motivându-şi de fiecare dată direcţionarea tematică a lucrărilor sale, aşa cum a făcut-o şi în cazul acestei monografii: „Marin Preda este, dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii române contemporane, cel asupra căruia critica literară a zăbovit poate cel mai mult, şi înainte de 1990, dar şi după, acum mai ales pentru a reevalua opera sa, în contextul postdecembrist, când şi contestatarii au dat năvală, spre a-l acuza pe scriitor de compromisuri făcute cu fostul regim ori cine ştie de ce alte vini, adesea gonflate pe te miri ce chestiuni nesemnificative sau închipuite.” („Argument”, p. 5).

Urmează apoi, şi tot în limitele unei serioase şi competente maniere de lucru, lungul drum al organizării documentelor, care-i asigură biografului teleormănean analiza faptelor de viață, cărora le potenţează stilistic amploarea, nuanţările, tonalitatea „Clavecinului bine temperat” din muzica preclasică a germanului J.S. Bach şi cu „parfum” de cronicar, nu de Letopiseţ, ca la Grigore Ureche, Miron Costin sau Ion Neculce, ci de cronicar de spectacol teatral sau muzical.

Există, de pildă, în Notele lămuritoare (aproape jumătate din paginaţia volumului), o cantitate uriaşă de muncă de... arhivar, cu o densitate şi o intimitate biografică, cu mereu alte unghiuri, în care sunt surprinse mereu alte ipostaze umane: o listă a documentelor şi a fotografiilor, care completează portretul marelui scriitor Marin Preda, fix 316, de la Actul de naștere al scriitorului la fotografii cu Joiţa Preda, mama scriitorului, Tudor Călăraşu, tatăl; Paraschiv şi Nilă, fraţii mai mari; Gheorghe şi Florea Călăraşu, Ilinca şi Ion Baltac, în anii colectivizării; Marin Preda şi rudele sale din Siliştea-Gumeşti; Biserica și Primăria, casa Guichii şi a lui Parizianu; Bălosu, Valache, Ţugurlan şi soţia sa, Toroican, Din Vasilescu, Cocoşilă, Dumitru lui Nae, Isosică şi soţia sa, învăţătorii, mulţi colegi de şcoală etc., etc. Alte secvenţe foto oferă chipul lui Marin Preda, în toamna lui 1941 (poziția 138), şi chipurile unor colegi de-ai săi: Geo Dumitrescu, Miron Radu Paraschivescu, Ion Caraion; altele fac trimiteri spre Liviu Rebreanu şi Mihail Sadoveanu, dar şi spre contemporanii săi: Zaharia Stancu, Ion Călugăru, Mihail Novicov, Geo Bogza, Petru Dumitriu, Ov. S. Crohmălniceanu, Eugen Jebeleanu...

Stan V. Cristea este, uneori, un biograf şi, mai ales, un istoric literar... „cârcotaş” (!), în limitele semantice ale unei admiraţii nedisimulate pentru eroul cărţii sale, marele prozator Marin Preda, pentru că nu lipsesc din toate analizele sale, tocmai nuanţele afective ale şugubăţului „arţag” teleormănean, pe care doar ironia acidă a „juveţilor” celebrului Amza Pellea o mai pot egala! Monografia „Marin Preda. Anii formării intelectuale” rămâne, însă, o carte frumoasă, din perspectiva componentelor tipografice, competitivă editorial şi foarte valoroasă în domeniul istoriografiei literare româneşti, scrisă cu talent şi dăruire de un împătimit istoric literar, pre numele său, Stan V. Cristea.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii