Ticker

6/recent/ticker-posts

Litera 13, context si atitudine - Sara Mina

 

Sara Mina

Litera 13 – context si atitudine

Concepția pragmatistă cu privire la condiția ființei umane pare să fi generat, în timp, viziunea filosofică a omului unidimensional. El este acum orientat cu precădere spre latura socială (integrarea individului în valorile sistemului, prin adaptarea la normele de existență), anihilându-i-se dimensiunea reflexivă, care duce la crearea de noi valori. Omul trebuie să fie doar eficace și eficient, parte a unui sistem confortabil care îi cultivă false necesități, cu precădere materiale. Acestuia i se anesteziază sentimentul de revoltă împotriva a ceea ce este irațional, i se ucide facultatea critică, bazată pe raportarea la referențiale valorice, creându-se contextul ideal pentru manipulare...

Văzând sensul în care au curs evenimentele de pe mapamond în ultimele decenii, mărunțind analiza până la trecutul foarte recent, nu ne mai miră încadrarea României în această logică a degradării, spre orice coordonată am privi – politică, socială, economică, culturală… Prin tot efortul de aducere a semenilor noștri strict la preocuparea de supraviețuire în sistem, este amenințat tot arsenalul de valori care ne definesc, ne asigură identitatea ca popor. Practic, ni se spulberă speranța la perpetuare valorică și fizică.

E o stare de fapt pe care foarte mulți nu o acceptă, luând atitudine, la o scară mai mică ori mai mare, după viziune și resurse…

În acest context mi se înfățișează și drumul parcurs de Revista Litera 13 din momentul în care își anunța principiile și dorința de a iniția o nouă mișcare literară. Și, așa cum se angajau în ianuarie 2015, domnul Mihai Vintilă și ceilalți membri fondatori au făcut mult, vorbind puțin… 

Chiar dacă intenția inițială a mișcării a fost să pună în lumină cultura brăileană, marginalizată cumva, iată că au obținut în timp un impact la care, poate, nu s-au așteptat! Au generat parteneriate, au deschis uși către diverse edituri, au promovat cărți ale multor autori români de pretutindeni, au adus în lumină varii momente de veritabilă valoare. Au creat o platformă-manifest coerentă, ce-ți cristalizează conștiința de apartenență la un crez comun: că suntem în slujba culturii române, a continuității ei…

Iată, în calitate de fondatoare a Editurii Biscara din București, am beneficiat eu însămi de unda tractoare a mișcării Litera 13!
Cu o reacție extrem de promptă la solicitarea-mi, domnul Mihai Vintilă a acceptat să publice anunțul referitor la prima ediție din 2021 a concursului POLARIS pe care Editura Biscara speră să-l transforme într-un reper relevant pentru scriitorii de talent.

Dar influența benefică a platformei Litera 13 asupra Editurii Biscara s-a manifestat și în altă conjunctură!

Una dintre autoarele publicate de noi, Angela Dina-Moțățăianu, obișnuind să urmărească sistematic Revista și anunțurile publicate de Litera 13 referitor la organizarea de concursuri, a dat curs invitațiilor virtuale și a căpătat recunoașterile cuvenite de-a lungul timpului. 

Scriitoarea a primit și în 2020 distincții care, de data aceasta, au aureolat indirect și Editura Biscara, căci volumele recompensate apar în portofoliul nostru. Este vorba de Premiul „Fănuş Neagu” la Festivalul Internaţional de Creaţie Literară „Titel Constantinescu” – Ediţia a XIII-a pentru volumul de proză scurtă CASA MORŢILOR (volum pe care, după apariția în format letric la Editura Rafet, autoarea l-a încredințat spre publicare și Editurii Biscara în format electronic, expus gratuit pe site-ul www.editurabiscara.ro, în cadrul proiectului Biblioteca Virtuală), precum și Premiul II la Festivalul Internațional de Creație „Vrancea literară” din 2020 pentru volumul POVESTIRI ATOMICE, la secțiunea proză scurtă publicată în anul 2019 (carte de flash fiction prezentată cu ocazia lansării Editurii Biscara în decembrie 2019, la Muzeul Național al Literaturii Române din București). 

Și cui datorăm, și, noi, Editura Biscara, și scriitoarea Angela Dina-Moțățăianu, această stare de fapt?! Evident, entității Litera 13! Căci, iată, din onorabila intenție de a ridica dintr-un con de umbră doar oameni de cultură brăileni, a reușit să construiască, persuasiv și cu migală, un spațiu de informare și formare cu o deschidere mult mai amplă, fără limite zonale, fără interese de grup, cu trimitere și la alte manifestări de artă, fără discriminări de concept… Litera 13 a devenit un spațiu în care ne regăsim mulți dintre cei cu preocupări de susținere a modelului de om-creator de valoare autentică.

Facem o promisiune fondatorilor mișcării Litera 13: să rămânem în siajul principiilor în care dânșii cred, să onorăm locul pe care ni-l acordă cu generozitate în acest univers virtual, publicând nu multe cărți, ci exclusiv de valoare! Și astfel, să slujim propria noastră viziune, aceea de a cultiva aspirații ce nu produc iluzii ori doar profit material…

București - 1 martie 2021

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii