Subscribe Us

o altă lecție despre cub - Valentin TUFAN

 


Valentin TUFAN 

o altă lecție despre cub

ce cub perfect ar fi fost lumea
dacă ne-am fi şlefuit ca pentru sine existenţele 

ce cub perfect... 
ar spune artistul
comoționat în dizgraţia lumii -
perfectul imperfect
crăpat cu dalta lui Blaga
cel ce există 
neexistând 
sedimentat în gnozele
fațetelor cizelate de vânt 
&
încolţite din huma 
existenţei lui "sunt"

că viața, nu e chiar un cub perfect
nu face obiectul unei lecţii actuale, 
nu e nici măcar o piramidă Maslow, 
ori o sferă arhimedică -
viaţa e o coloană octaedrică
plăsmuită brâncușian
în universul dogmatic al firii.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii