Lucia Pătrașcu - A fost odată...

 


Scriitoarea brăileană Lucia Pătrașcu își îmbogățește zestrea literară cuun nou volum intitulat A fost odată... apărut la editura infoEST din Siliștea-Brăila. În cele 138 de pagini ale cărții sunt incluse paisprezece povești inspirate din mitologia românească. Aceste versuri pentru copii sunt o încercare a autoarei de a prezenta ariante ale nașterii și devenirii vieții pe Pământ. Desenele interioare sunt semnate de Constanța Abălașei-Donosă. 

Lucia Pătrașcu 
A fost odată...
editura InfoEST 
Siliștea-Brăila 
138 pagini 
2021


Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche