Vernisajul ediţiei 2022 a proiectului expoziţional Muzica sferelor (Geometria secretă a picturii europene) al artistului vizual Cristian N. Ungureanu

 


SÂMBĂTĂ, 22 ianuarie 2022, ora 11, în galeria de artă modernă şi contemporană "Sala paşilor pierduţi" de la Palatul Universitar din Copou va avea loc vernisajul ediţiei 2022 a proiectului expoziţional "Muzica sferelor [Geometria secretă a picturii europene]" al artistului vizual Cristian N. Ungureanu (conf. univ. dr. şi prorector al UNAGE Iaşi).

Vor prezenta: Prof. univ. dr. Daniela Tarniceriu - Decan al FETTI - TUIASI, Prof. univ. dr. Florin Brinza - Prorector al UAIC Iaşi, Prof. univ. dr. Neculai Eugen Seghedin - Prorector al TUIASI, Prof. univ. dr. Nicolae N. Hurduc - FICPM "Cristofor Simionescu" - TUIASI, Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc - Academia Română, Institutul "A.D. Xenopol" Iaşi.

Vernisajul va include un microrecital al Corului "Aletheia" al UNAGE Iaşi, dirijor Dorina Iusca.

Expoziţia este înscrisă în seria de evenimente care celebrează 172 de ani de la naşterea marelui poet român Mihai Eminescu şi se va desfăşura sub egida "Omagiu Făuritorilor Unirii".

Realizat în cadrul parteneriatului dintre UNAGE, TUIASI, UAIC, CIRET Paris şi Asociaţia "Alexandru Ioan Cuza nr. 20" Iaşi, proiectul propune o perspectivă transdisciplinară (ştiinţifică, teologică, filosofică şi artistică, în egală măsură) şi se inspiră din practicile constructive, geometrice şi simbolice, ale marilor maeştri ai artei europene, cu rădăcini în Sumer, Egipt şi Grecia Antică, trecând prin Renaştere, pentru a ajunge la Salvador Dali.

Filosoful şi fizicianul Basarab Nicolescu rezumă abordarea artistului: "In România, un important continuator al operei lui Matila Ghyka este artistul transdisciplinar Cristian Ungureanu, care revizitează cele mai cunoscute capodopere din istoria artei europene pentru a le dezvălui nedezvăluitul, geometria secretă şi simbolică. El a susţinut, în 2010, la Universitatea Naţională de Artă din Bucureşti, o teza de doctorat intitulată "Dialog între sferă şi cub. Geometria secretă a picturii europene".

Conferenţiar la Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din Iaşi, Cristian Ungureanu este un artist recunoscut, autorul a peste 30 de expoziţii personale şi de grup." (Basarab Nicolescu, în prefaţa la prima ediţie în limba română a cărţii "Numărul de aur" a lui Matila Ghyka, Ed Nemira, Bucureşti, 2016, pag. 19). Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 22 ianuarie - 3 martie 2022. Pentru participarea la vernisaj, se solicită încadrarea în normele sanitare covid în vigoare.


Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche