Ticker

6/recent/ticker-posts

Pildele Domnului Iisus Hristos - Adevăruri cerești cu aplicații pământești - recenzie de Lucia PĂTRAȘCU

 


Lucia PĂTRAȘCU 

Este un obicei să folosești pilde în dialogul cu alții în Orientul mijlociu, oamenii în Orientul Mijlociu obişnuiau să povestească şi s-aşeze seminţele valorilor morale în povestirile care au dăinuit până astăzi. (…) Mântuitorul a preluat acest mod de adresare. Vorbea în pilde pentru fiecare ocupaţie sau serviciu, pentru că fiecare era implicat într-o activitate de zi cu zi. Așa a fost rostită pentru înțelesul Împărăției lui Dumnezeu, pilda pescarului, a neguţătorului…

Aceste pilde cuprind limbajul universal al ființei noastre, limbaj în care ne regăsim cu toții
Dacă ar fi venit în zilele noastre ar fi vorbit şi în pilda artistului cibernetic, programatorului analist, a politicianului nemulțumitor. Ar fi vorbit pentru noi toţi, în limbajul activităților noastre pentru ca noi să pricepem, să cunoaștem din taina vieții veșnice. Câte pilde ar fi spus dacă ar fi fost în zilele noastre…

În perioada aceea a dregătorilor, a păstorilor, a neguțătorilor, a pescarilor, a văduvelor și a fiilor risipitori, a drahmei sau banului pierdut si iarăși găsit, se adresează atunci și pentru noi, iar astăzi ne vorbește atât de lămurit în pilda aceasta a agricultorilor sau semănătorilor. Noi ascultăm pildele Mântuitorului, le înţelegem frumosul şi esenţa. Pentru că aceste pilde cuprind limbajul universal al ființei noastre, limbaj în care ne regăsim cu toții.”PILDELE DOMNULUI IISUS HRISTOS
Adevăruri cerești cu aplicații pământești

Constanța MUNTEANU

Volumul „Pildele Domnului Iisus Hristos - Adevăruri cerești cu aplicații pământești”, semnat de scriitoarea Constanța Munteanu, publicat la editura Proilavia, Brăila, 2022, aduce o nouă mărturie despre cucernicia autoarei, preocupată de lumea spirituală, a cărei înțelegere o devoalează pas cu pas prin scrierile sale și cu gânduri de dar pentru cititorii săi. 

După cum ne arată Dicționarul Explicativ al Limbii Române, o Pildă este o structură lingvistică: „… ce poate servi cuiva drept învățătură, drept model de urmat, drept termen de comparație”. Adică, un fel de „învățătură sub formă alegorică, povestire cu tâlc”. O simplă și scurtă povestire, o parabolă reală sau inventată, niciodată fantezistă. La un astfel de model se referă cartea aceasta, în care autoarea a luat în considerație faptul că Iisus a vorbit oamenilor astfel, prin parabole, pentru a da de înțeles că se poate stabili o comparație pilduitoare: „cum se întâmplă în acest caz, așa se întâmplă și în acel caz”. Domnul Iisus Hristos a folosit peste 50 de pilde, care se regăsesc în Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, ca o învățătură morală exprimată în povestiri scurte, prin simbolismul cărora dorea să facă o educație morală, religioasă. Dintre acestea, cartea cuprinde Lista pildelor spuse de Mântuitor și locul unde se găsește fiecare în Evanghelie și sunt citate un număr de 29 de pilde, ce apar explicate în carte pe înțelesul tuturor. Cartea cuprinde și 29 de imagini iconografice, picturi, ce ilustrează fiecare o pildă. Sunt pilde rostite de Mântuitor, grupate pe trei teme generoase: Pilde despre Împărția lui Dumnezeu; Pilde despre iubirea creștină; Pilde despre judecata și viața viitoare.

După alte cărți de aceeași factură filozofică („Maxime Self - Help ” - 2020 sau religioasă „Marile Praznice Împărătești” – 2021), scriitoarea Constanța Munteanu răsfață cititorii cu această nouă carte, ca o nouă dovadă despre permanenta sa preocupare. O carte rară, cum o caracterizează scriitorul și criticul literar profesor dr. Viorel Coman, referindu-se la dimensiunea misionară cu care autoarea face o analiză a Pildelor lui Iisus, adunate în această carte, poziționând explicit o parte a teologiei creștine în înțelegerea omului modern. Este meritoriu felul în care autoarea preia nucleul spiritual al fiecărei pilde, îl prezintă așa cum a fost scris în textele religioase, apoi urmează explicația limpede, clară și actuală, cu aplicabilitate la viața de zi cu zi. Numai omul care, prin voia lui Dumnezeu, cunoaște deja binele și răul are liberul arbitru de a urma calea învățăturilor creștine. Connstanța Munteanu face o incursiune în mintea cititorului, cu intenția de a trezi conștiința acestuia, îndreptând-o spre corectarea erorilor și dreapta credință.

Întregul volum, creat pe un fundament al adevărurilor cuprinse în scrierile Sfinte, reușește să creeze o legătură între sufletul omului și Dumnezeu, fapt ce generează o comuniune spirituală vie. Înțelepciunea divină își face simțită prezența și prin aceste pilde știute, iar originalitatea demersului pe care autoarea îl face prin această scriere, încununează credința sa în binefacerile urmării perceptelor religioase, armonizate cu tot ceea ce ne înconjoară. 

Astfel volumul „Pildele Domnului Iisus Hristos - Adevăruri cerești cu aplicații pământești” devine o mărturie despre trăirea religioasă a scriitoarei și despre talentul său, prin care, cu blândețe și tenacitate, continuă să transmită învățăturile Sfinte pe înțelesul tuturor. Dar și o necesitate, deoarece așa cum spunea scriitorul Constantin Oancă: „Cred că cea mai tulburătoare situație legată de Biblie este faptul că nu se cunoaște/citește, deși ea a fost tradusă în toate limbile pământului și tipărită în miliarde de exemplare cum nu s-a mai întâmplat cu nicio altă carte din lumea asta. De ce? Pentru că este cartea prin care omul își regăsește destinul de ființă nemuritoare, pentru care S-a jertfit însuși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu-Fiul Omului, cel mai iubit și mai pomenit nume al tuturor timpurilor. Cauzele necitirii Bibliei sunt multe, dar ceea ce vreau să spun e că arderea Bibliotecii din Alexandria n-a fost nimic pe lângă ce înseamnă închiderea fără deschidere a acestei unice cărți, care cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu și despre care EL însuși spune așa: „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Este o părere, pe care nu o putem contrazice, accentuând chiar faptul că niciodată nu este și nu va fi prea mult și că interesul pentru înțelegerea Cuvântului Sfânt trebuie ținută trează, cultivată mereu, întru adăparea omului cu înțelepciune și Lumină.

Scriitoarea Constanța Munteanu, citind Cuvântul Domnului, știe că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8) și cu dragoste dăruiește aceast carte cititorilor săi. Interesant este faptul că scrierea acestei cărți cu o temă atât de cunoscută, dar, parcă, niciodată atât de frumos împodobită cu explicații concrete și formative, conduce la o lectură plăcută, apropiind astfel cartea de cititor și pe cititor de cele Sfinte. Această carte se adresează unei largi categorii de cititori, indiferent de starea socială, pregătirea sau grupa de vârstă, devenind o lectură cu mare folos spiritual.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii