Ticker

6/recent/ticker-posts

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE „TRAIAN DEMETRESCU” ediţia a XXXVIII-a CRAIOVA, 2016


REGULAMENT

Sub egida Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova organizează, în perioada 1-5 noiembrie 2016, „Săptămâna TRADEM”, în cadrul căreia va avea loc şi ediţia a XXXVIII-a a Concursului Naţional de Poezie „Traian Demetrescu”. Concursul va avea o secţiune de creație și una de traduceri.

Programul activităţilor din cadrul Săptămânii TRADEM va fi făcut public pe site-ul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” (www.tradem.ro), pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/trademro) şi în presa scrisă.

Juriul concursului de poezie este format din scriitorii: Ionel Ciupureanu, Nicolae Coande și Petrișor Militaru. Premiile acordate sunt:
•Premiul TRADEM – în valoare de 2.000 lei
•Premiul  I  – în valoare de 1.500 lei
•Premiul  al II-lea –  în valoare de 1.000 lei
•Premiul al III-lea –  în valoare de 800 lei
•1 premiu special –   în valoare de 800 lei pentru un autor din Oltenia


Lucrările pentru concursul de creație, constând în grupaje de 5 – 7 poezii, redactate (dactilografiate) în câte 3 exemplare, vor fi trimise numai prin poștă, până la 10 octombrie a.c., data poștei, pe adresa:

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Str.  Traian Demetrescu, nr. 31
Craiova, jud. Dolj,
cu menţiunea „PENTRU CONCURSUL DE POEZIE «TRADEM»”.

Poeziile trimise nu vor purta semnătură, ci un „motto” ales de autor. Plicul cu poeziile va conţine un alt plic închis, care, în loc de adresă, va purta acelaşi „motto”, iar în interiorul lui se vor menţiona numele şi prenumele autorului, vârsta, adresa şi numărul de telefon al acestuia.
         
La concurs pot participa creatori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România ori ai altor asociaţii de scriitori şi care nu au publicat un volum individual de poezie.
Festivitatea de premiere va avea loc la sediul instituţiei în data de 5 noiembrie 2016, ora 12:00.
Câştigătorii vor fi invitaţi la Craiova pentru premiere, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” urmând a le asigura cazarea pentru ziua de 5 noiembrie 2016. Transportul va fi suportat de premiant.
Relaţii suplimentare la numerele de telefon: 0351.413.369, 0725.505.729 sau la adresa de e-mail: tradem@tradem.ro.


SECŢIUNEA TRADUCERI:

Și ediţia de anul acesta va conţine o secţiune dedicată traducerii. Cei care doresc să se înscrie în competiție vor avea de tradus în limbile: germană, engleză, franceză, spaniolă sau italiană două fragmente de jurnal din volumul „Intim”, de Traian Demetrescu. Cele două fragmente de jurnal propuse pentru traducerea din limba română în limbile menţionate se găsesc mai jos, în regulament.
Juriul este format din: Cosmin Dragoste (limba germană), Eleanor Mircea (limba engleză), Mihaela Baba (limba franceză), Oana Duţă (limba spaniolă), Elena Pîrvu (limba italiană). Fiecare dintre membrii juriului va desemna câte trei lucrări câștigătoare, autorii acestora fiind răsplătiți cu:
•Premiul  I  – în valoare de 500 lei
•Premiul  al II-lea –  în valoare de 300 lei
•Premiul al III-lea –  în valoare de 200 lei

Traducerile trimise nu vor purta semnătură, ci un „motto” ales de autor. Plicul cu fragmentele de jurnal traduse va conţine un alt plic închis, care, în loc de adresă, va purta acelaşi „motto”, iar în interiorul lui se vor menţiona numele şi prenumele autorului traducerii, vârsta, adresa şi numărul de telefon, precum şi limba pentru care acesta a optat să realizeze traducerea.
Traducerile vor fi trimise numai prin poștă, până la data de 10 octombrie a.c., data poștei, pe adresa:
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Str.  Traian Demetrescu, nr. 31
Craiova, jud. Dolj,
cu menţiunea „PENTRU CONCURS TRADUCERI”.

Festivitatea de premiere va avea loc la sediul instituţiei în data de 5 noiembrie 2016, ora 12:00.
Câştigătorii vor fi invitaţi la Craiova pentru premiere, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” urmând a le asigura cazarea pentru ziua de 5 noiembrie 2016. Transportul va fi suportat de premiant.
Relaţii suplimentare la numerele de telefon: 0351.413.369, 0725.505.729; sau la adresa de e-mail: tradem@tradem.ro.


Fragmentele de jurnal din volumul „Intim”, de Traian Demetrescu, pentru secțiunea traduceri:

27 Maiu. – Ami, je suis la Solitude! pare că îmi șoptește, în fiecare zi, singurătatea, cu care m’am obicinuit ca, cu o iubită de demult. Și acest simplu vers din vestita „Noapte de decembre” a lui Musset, amintit în aceste locuri tihnite și sălbatice, câștigă o tristețe ce te înclină către un extaz, către un plâns sfâșietor… Atinge sensibilitatea în fibrele ei cele mai fine, cele mai delicate…
Obosit de zgomot, rănit de decepții, sufletul nostru dorește adese ori egzilul unei singurătăți eterne. Dar mai târziu chiar această singurătate devine o durere.
Un mediu social aspru înăbușește aspirațiunile și sentimentalismul unui suflet superior și nobil, neocazionându’i mijloacele de a le manifesta. Între acel suflet și mediul social se stabilește un dezacord trist.
Din potrivă, într’o singurătate liniștită și blândă, sufletul redevine încrezător, iluzionist, și resimte nevoia de a’și înaripa vechile lui aspirațiuni. Ei bine, această influență a singurătăței nu crează o nouă îndoială, o nouă temere, pentru pierderea acelorași aspirațiuni?
Iată în adevăr, ce încerc de câtva timp aici.
În lupta grea a existenței începusem să mă obicinuesc cu lipsa iluziilor și’mi adormisem sufletul sub paza unui scepticism înțelept. Retras în singurătate, simt plăcerea de a retrăi cu vechile mele iluzii. Știu bine că le voiu pierde din nou, - și tocmai această prevedere ia fondul unei dureri, de care încep să mă tem.
Și a avea cât de puține iluzii nu este una din înțelepciunile vieței?

***
5 iulie – Cerul e pătat de nori subțiri, ce par ca niște insule albe călătorind în spațiu.
Nimic nu’ți deșteaptă mai adânc doruri de ducă, nostalgii de depărtări, ca acești frumoși nori de vară.
Îi privesc, culcat pe nisipul de la malul apei, ca un nebun care s’ar uita fix la vedeniile minței lui.
Ași voi să vorbesc, să cânt, să plâng, să râd, dar lipsește cineva – nu știu cine – care să mă asculte, să mă vadă, să mă înțeleagă, să mă iubească.
Nu pot decât să mă izolez în mine însumi, să cuget, - și pare că mi-e frică de cugetarea mea.
E o durere pe care a-și numi-o: „singurătatea sufletului”.
În lume simt mai rar această durere; în mijlocul Naturei ea îmi revine tot d’auna.
De sigur, aproape în orice suflet omenesc se află un fond curat de iubire care se păstrează pentru un alt suflet; o iubire care e mai senină, mai ideală decât iubirea egoistă, iubirea de sine; și când nu întâlnim acel suflet pentru care păstram această iubire,- sufletul nostru rămâne singur.
Această singurătate este poate una din marele cauze ale tristeței noastre.
Unii mor din cauza ei, - Werther a dovedit-o; alții devin mizantropi sau sceptici, după cum o dovedește o mare parte din tinerimea de azi, - o tinerime palidă, sensibilă, fără entusiasm.
Dar pentru ce această nevoie a sufletului nostru de-a se uni cu un altul, de-a ieși din propria lui singurătate?
Frica de moarte, - instinctiv - , ne stăpânește pe toți. Ideea distrugerei, pieirei finale, e poate cauza acestei nevoi a sufletului nostru de-a nu fi singur, de-a se continua în amintirea unui alt suflet.
În vreme ce’mi treceau prin minte aceste reflecțiuni, soarele nuanța apa cu o culoare de argint strălucitor, ca și cum ar fi voit să amestece în cântecile undelor armonii de raze.
Și nu știu pentru ce, - plângeam.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii