Subscribe Us

Concurs FLORENŢA ALBU ed I-a 2017

Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Spiritului Rural,  localitatea Dor-Mărunt, judeţul Călăraşi, Consiliul local – primăria VÂLCELE,     Centrul Cultural Judeţean Călăraşi,  o r g a n i z e a z ă Concursul Naţional de Poezie (şi pentru copii), Epigramă,Proză, Proză satirică, Eseu, Teatru, Reportaj literar, Pictură, Fotografie artistică  (VÂLCELE – Ediţia I-a, 2017). FLORENŢA  ALBU - Ediţia-I-a, 2017 (XII-2017)

Începând cu data de 10.01.2017, puteţi trimite lucrările dumneavoastră  cu tema: „UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC !”


REGULAMENT – CADRU 

În condiţiile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, unele elemente tradiţionale ale mediului sătesc şi ale sufletului românului sunt PERMANENT în pericol de a cunoaşte mutaţii sau de a dispărea. În scopul menţinerii, măcar în memoria creaţiilor artistice a acestui izvor de trăiri autentice – Revista Literară „DOR de DOR”, fondată în urmă cu 11 ani, înfiinţată şi condusă de scriitorul Marin Toma–ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA şi  PROMOVAREA SPIRITULUI RURAL,LOCALITATEA DOR-MĂRUNT, organizează cu sprijinul Consiliului Local VÂLCELE, Primăria VÂLCELE, judeţul Călăraşi  şi  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Călăraşi  –  Concursul Naţional de Poezie, Proză, Proză satirică, Teatru, Reporaj literar, Eseu, Epigramă, Pictură "FLORENŢA  ALBU".

La acest concurs pot participa creatori din întreaga ţară, indiferent de vârstă, membri şi nemembri a unor  Uniuni de creaţie, membri ai Uniunii Scriitorilor şi din Diaspora.  Comisia de jurizare, formată din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagine, va acorda pentru fiecare secţiune  PREMII şi MENŢIUNI –  Premiile vor consta în „Diplome”, bani şi publicarea în  Revista „Dor de Dor”  din luna august, septembrie şi octombrie, 2017. Concurenţii vor trimite 5 poezii, 5 epigrame sau 2 proze scurte (pot fi şi satirice), o piesă de teatru scrisă pe maximum 8 pagini in WORD – Font NEW ROMAN 12.

Data ultimă în care se primesc lucrările este 15 iulie ,2017.
Din 15-10 august are loc jurizarea lucrărilor.
După ceastă dată nu se mai inregistrează participarea.
Dacă lucrările nu se inscriu în tema concursului, nu se vor juriza.

Revista Literară „DOR de DOR”
MARIN TOMA
Str. Albatros, nr. 1
Loc. Dor Mărunt
Jud. CĂLĂRAŞI
Cod. 917055
marintoma@gmail.com
dordedor@gmail.com

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii