Cronicile pricopsitului de Jenică CHIRIAC

Lucia PĂTRAŞCU

Placheta Cronicile pricopsitului,semnată de Jenică Chiriac, Editura Lucas,Brăila, 2016, cuprinde în cele 85 de pagini consideraţii despre câţiva scriitori, fapt ce se constituie într-o modestă recunoaştere a contribuţiei unor brăileni la opera literară ori ştiinţifică contemporană, prin promovara frumosului în viaţă, de victorie a binelui asupra răului şi de afirmare a încrederii într-un viitor mai fericit al poporului român, oropsit şi clătinat de vânturile potrivnice ale unei istorii nedrepte - după cum declară însuşi autorul.

Prima parte, intitulată Cronicile pricopsitului (publicate în ziarul Brăila), face referire la versurile sau proza unor scriitori brăileni, pe care-i vom enunţa în ordinea aşezării lor în carte de către autorul însuşi: Alexandru Halupa, Lucia Pătraşcu, Valentina Balaban, Paul Strepol, Angela Burtea, Marian Ilie, Virgil Andronescu, Vergil Matei. Partea a doua, intitulată Cronicile pricopsitului (nepublicate), oferă cu generozitate spaţiu altor nume: Marcel Mihalaş, Zeno Halupa, Ilie Caraman, Virgil Andronescu (din nou), Cătălin Canciu, Mihai Vintilă, Dumitru Matei, Vergil Matei şi Dumitrel I. Plopeanu.


Alături de referiri asupra acestor câtorva nume menţionate, Domnul Jenică Chiriac populează paginile acestei miniantologii cu unele consideraţii asupra rolului literaturii (alături de ştiinţă) în formarea tinerilor, asupra valorilor propagate de cenaclurile şi cluburile literare pentru a întări invitaţia de a citi şi a crea literatură …cale sigură spre o viaţă spirituală îmbelşugată de dragoste şi bunătate. Un demers meritoriu această carte, pentru că a face critică (cronică) literară nu este fitece trebuşoară fiindcă implică o mare răspundere faţă de cititori, fiind un formator de idei, concepţii, chiar şi de viitor creator - după cum precizează Mihail Geanopol, prefaţatorul care consideră că: Opera aceasta, scrisă de seniorul şi scriitorul Jenică Chiriac, deşi nu în multe pagini, va rămâne o referinţă pentru cei ce se încumetă pe calea spinoasă a criticii.

Nu voi face o prezentare sentenţioasă a lucrării Domnului Jenică Chiriac, cu atât mai mult cu cât apreciez dorinţa autorului (de altfel, scriitor cu şase volume de proză în antecedentele sale!) de a porni pe acest drum al consideraţiilor literare despre scrierile confraţilor şi mărturisesc faptul că, din aceleaşi motive, eu însămi am trudit în acest sens. De luat în consideraţie la citirea acestei cărţi este tocmai tentaţia unui semnal disperat de a stârni generozitatea celor ce fac o critică literară specializată, gest prin care aceştia s-ar apleca asupra paginilor ce se publică astăzi în oraşul nostru.

Cititorii dornici de a afla noutăţi vor găsi în paginile referitoare la toţi aceşti creatori de
frumos înţelegerea unei devize la care autorul Jenică Chiriac a aderat deja: Să nu uităm a ne
bucura!

articol publicat in revista Litera 13 nr.10/2017, p.15

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche