Artele plastice la Brăila o istorie modernă și postmodernă (recenzie)Mihai VINTILĂ 


Istoria artelor plastice la Brăila este împletită cu istoria orașului. Brăila a fost mereu un punct unde s-au produs lucrări de bună calitate dar și s-au vândul și cumpărat. Acest aspect mercantil al orașului a încurajat producția locală, schimbul național și internațional dar și apariția și întreținerea unor evenimente care au devenit între timp puncte de sprijin al artei în România.

Elisabeta Volcu a simțit o lipsă în ceea ce privește informarea despre istoria artelor plastice la Brăila și și-a asumat greul rol de a umple această lipsă. Volumul Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă apărut la editura Proilavia va deveni un reper care va fi folosit drept bază bibliografică de toți cei care vor studia arta sau istoria orașului Brăila.

Structurat în două mari capitole cartea acoperă perioada cuprinsă între secolele XIX-lea și XXI-lea. Primul capitol se ocupă de apariția și evoluția conceptului de muzeu în secolul XIX-lea și al XX-lea. Autoarea face o trecere prin istoria muzeului public, muzeului școlar, muzeului promoțional și muzeului de salon.  Avem o prezentare a conceptului orașul cu statui și despre piața artelor plastice cu structurile formative, conferințele și expozițiile epocilor. Este amintită și pinacoteca publică – Muzeul de Artă a Brăilei.

Capitolul al II-lea mult mai complet și complex vine cu informații ale secolului XX-lea și XXI-lea, mai accesibile ca documentare. Este prezentată etapa Muzeului de Artă cu resursele umane, patrimoniu, sediile și organizarea sa. Un loc important îl are prezentarea colețiilor . Universitatea Populară este și ea amintită. Școala Populară de Arte Brăila are locul pe care îl merită în această istorie. Problematica Muzeului Brăilei este atinsă atât prin cea a Muzeului Hristo Botev cât și prin cea a Muzeului de Artă pe care acesta le-a înghițit și marginalizat în dauna secțiunii istorice.

Un loc important l-a constituit învățământul de artă la Brăila. Sunt amintite aici Secția de Arte Plastice din cadrul Școlii Generale dar și Liceul de Arte Hariclea Darclee. Nu este uitată nici activitatea desfășurată în cadrul organizat de Lyra.

Pe lângă problema instituțională autoarea face și o incursiune în universul artiștilor. Sunt amintite constituirea UAP Brăila, istoria și mai ales oamenii care au fost în centrul acestei organizații. Nu este uitată nici alternativa reprezentată de Grupul celor 10.

Orașul conține multe lucrări de mare valoare. O inventariere a artei publice este oricând bine venită mai ales când informația oferită este de mare acribie. Brăila are prin faleza sa un punct de concentrare artistică unică în România. Autoarea face istoria acestui punct, a lucrărilor și artiștilor. O informație utilă pentru toți cei care își poartă pașii prin acest vestit loc de promenadă.

Volumul de față conține și informații de culoare locală. Astfel de exemplu expoziția de pictură  din preajma Crăciunului anului 1939 este vizitată de 12000 de brăileni iar plata unui abonament pentru un curs de pictură la Palatul Lyra era de 3000 de lei în perioada interbelică sumă astronomică dar totuși s-au găsit șapte persoane să o plătească!

Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă nu este numai o monografie a Muzeului de Artă Brăila și prima sinteză istoriografică privind evoluția și impactul artelor plastice în municipiul nostru cum afirmă pe coperta a IV-a doamna Marinela Ioanid ci este o privire asupra unei lumi. Pentru cei neimplicați în artă receptarea fenomenului este superficială dar cu ajutorul acestui volum intrăm într-un univers magic, plin de creativitate, de orgolii și de frumos.

Elisabeta Volcu a scris acest volum cu sufletul și acest lucru răzbate din fiecare pagină.


Elisabeta Volcu, Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă, Brăila, editura Proilavia, 2018, 272 pagini.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche