O invitaţie în lumea cuvântului scrisLucia PĂTRAȘCU

Această invitaţie în „Dansul cărţilor”, pe care o adresez cititorilor mei (după primul volum „Întâlnire cu o carte”, un volum de critică literară de întâmpinare, aşa cum a fost considerată!), este o nouă culegere de note de lectură ce cuprinde analize referitoare la fiecare volum prezentat şi mai puţin la întregul palmares literar al autorului său, fapt ce m-ar fi îndrituit la o prezentare comparativă cu alţi condeieri, ori cu propriile volume deja publicate de fiecare. Este un volum ce doreşte să continue intenţia mea de a prezenta cititorilor noi titluri de carte, în care fiecare autor de poezie sau de proză surprinde cele mai diverse fenomene sociale, trăiri, sentimente, năzuinţe, pe care le împodobeşte cu un mesaj perfect descifrabil şi, de cele mai multe ori, educativ.

Am fost întrebată adesea cât de subiectivă a fost apropierea de textul respectiv, datorată vreunei relaţii cu autorii respectivi. În parte, nu pot nega această realitate. Pe unii scriitori i-am cunoscut direct, însă pe alţii, nu. Totuşi publicarea acestor „păreri de cititor” făcută cu dorinţa de a apropia cele două părţi, carte şi cititor, este un demers pe care-l încerc fără a lăuda excesiv scriitura respectivă, dar şi fără a critica până la risipire intenţia cuiva de a-şi exprima gândurile, trăirile şi opiniile despre viaţă.

De aceea, pentru o mai bună cunoaştere, în acest nou volum, ce cuprinde un număr de treizeci şi cinci de referinţe, am aşezat numele autorului (în ordine alfabetică), titlul cărţii comentate şi foto-coperta, notele mele de lectură asupra textului respectiv şi publicaţiile în care au apărut acestea (unde a fost  cazul, până la data acestei editării). Vă prezint numele autorilor analizaţi în acest nou volum şi titlurile volumelor: Dumitru Anghel---Note de lector; Mioara Bahna---Dublin – miracolul normalităţii; Valentina Balaban---Sfere de vis; Valentima  Balaban---Sincopa destinului; Lică Barbu---Lumea lui Licuţă; Eduard Claudiu Brăileanu---Verişoara Bette (traducere); Jenică Chiriac---Cronicile procopsitul şi  Dan, pricopsitul; Mihai Chirsanov---Reveie eseniană; Liviu Chiscop ---Prozatorul Bacovia; Petre Crăciun --- Poveşti din Ţara Copiilor Fericiţi; Georgeta Damian---Forţa curajului; Ion Dichiseanu---Am fost rivalul regelui; Viorel Dinescu---Zidul cu privighetori; Mihai Dinu---Cum scăpăm de DNA; Alexandru Ene---Drum către amintiri şi Fabule- poveţe cu multe feţe; Gabriel Gherbăluţă---Femeii în galben; Ioan C. Gociu---Cireşe amare şi ---Brăila, oraşul speranţelor; Alexandru Hanganu---Proezie; Maria Ieva ---Foşnetul umbrei; Violeta Ionescu---Misterele Galaţilor; Aurica Istrate---Mâini adunate în poală;  Ionel Jecu---Caseta fatală;  Vasile Mandric--- Sonete sub acoperire; Emilian Marcu---Sfera de pământ; Nicolae Mărunţelu---Te slăvesc în poezie; Alexandru Nacu---De la îngeri pentru îngeraşi; Constantin Oancă---Euridice-elegia de la Corod; Ştefania Oproescu---Pasărea de gheaţă; Vasile Ponea---Lespezi şi safire; Petre Rău---Comisele iubiri; Paul Strepol---Sufletul nostru; Valentin Tudor---Dinspre rădăcini.
       
Sigur că în paginile acestui al doilea volum de critică de întâmpinare veţi întâlni numele unor scriitori consacraţi şi, alături de aceştia, numele acelora care încearcă să înveţe a zbura pe aripile cuvântului scris. Pe aceştia, îngăduiţi-i şi încurajaţi-i! Consider că această zăbavă va fi folositoare pentru toată lumea...Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche