Tema Colocviilor Scrisul Românesc din 2019 este | Realitate și ficțiune, azi.

Tema Colocviilor Scrisul Românesc din acest an se menține în actualitate și își propune să dezbată un subiect de interes al timpului nostru – raportul dintre realitate și ficțiune.

Realitatea concurează imaginația și tinde să o depășească, într-un moment în care inteligența artifi cială, robotica și explozia tehnologică fac posibile cele mai aventuroase vise.

Confuzia informațiilor, propaganda politică de o natură sau de alta, asaltul știrilor false vehiculate pe diverse canale mediatice și rețele de socializare creează o realitate paralelă folosită de diverse autorități în a altera adevărul și a infl uența grupuri sociale. Pe de altă parte, fi cțiunea în literatură pierde tot mai mult teren.

Imaginația nu mai pare să fi e de ajuns. Nu mai există tihna de a citi romane de atmosferă sau povestiri fantastice când timpul e dat cu repezitorul iar realitatea e invadată de supra-realism.

Colocviile Scrisul Românesc vor avea loc la Craiova în Octombrie 2019.

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche