Premiile USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2019

Premiile USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2019

DEBUT
Vlad Sibechi – Meditațiile bătrânului despre libertate, Ed. Timpul

PUBLICISTICĂ
Dionisie Vitcu – Între scorpion și capricorn, Ridicăte și mergi mai departe, Ed. Danaster

TEATRU
Aurel Andrei – TEATRU 2019, ED. PIM

TRADUCERE
Petruța Spânu – Catherine Safonoff, Distanța de  fugă, Ed Fides

CRITICĂ
Theodor Codreanu – Scriitori basarabeni, Ed.Academiei Române
Antonio Patraș – Critică și biografie, Ed. Timpul

PROZĂ
Valeriu Mardare – Limanul Tăcerii, Ed. Princeps Multimedia

POEZIE
Ioana Diaconescu – Dezaripare, Ed. Timpul

Comitetul de Conducere al Filialei Iași a USR a decis acordarea următoarelor premii:
1.Premiul Opera Omnia: Cristian Livescu
2.Premiul de Excelență: Liviu Papuc și Valeriu Stancu
3.Premiul „Cezar Ivănescu”: Nicolae Panaite – Ziua verde, Ed. Junimea
4.Premiul „Mihai Ursachi”: Radu Andriescu – Animalul diafan, Ed. Paralela 45
5.Premiul „Nicolae Labiș”: Al. Ovidiu Vintilă – Transparența unui popor de  foci, Ed. CHARMIDES
6.Premiul „Ioanid Romanescu”: Valentin Talpalaru – 35 de poeme în căutarea unui titlu, Ed. Junimea
7.Premiul „Miron Kiropol”: Carmen Veronica Steiciuc – Iahtul cu prieteni imaginari, Ed. Tracus Arte

Premiile Cartea Reprezentanței:
Cartea Reprezentanței Botoșani
Stelorian Moroșanu – Extrase din arhiva comitetului înaltelor nenorociri, Ed. Timpul

Cartea Reprezentanței Galați/Tecuci
Constantin Oanca – Mihai Eminescu și Nichita Stănescu. Ed. infoRapArt
 
Cartea Reprezentanței Vaslui
Iorgu Gălățeanu – Copacul suferinței, Ed. Cronedit

Cartea Reprezentanței Neamț
Gheorghe Simon – Calea Numelui, Ed. Eikon

Președinte al USR Filiala Iași
Cassian Maria Spiridon

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche