Subscribe Us

Concursul național de creație literară Vasile Voiculescu ediția a XXXIII-a

 


Creatorii de literatură îşi pot înscrie lucrările lor la Concursul național de creație literară „Vasile Voiculescu”, care a ajuns la ediția a XXXIII-a. Manifestarea își propune, prin întreaga ei organizare, să aducă un omagiu personalității marelui scriitor de origine buzoiană și să evidențieze bogata și valoroasa sa operă literară. Concursul este dedicat atât elevilor, cât şi autorilor consacraţi, putându-se înscrie şi români din străinătate. De asemenea, concursul se adresează şi ziariștilor din presa scrisă și audiovizuală, care au publicat în perioada menționată în regulament volume cu caracter publicistic (reportaje, interviuri, eseuri etc.) specifice profesiei.

Concursul este organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău, în colaborare cu: Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”, Direcția Județeană pentru Cultură, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Primăria comunei Pârscov, „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române și revista Detectiv Cultural-București. Manifestarea se desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Buzău, al Consiliului Județean Buzău și al Muzeului Județean Buzău.

Concursul se va organiza pentru două categorii de creatori: Elevi şi Autori de volume de poezie, proză și publicistică, apărute în perioada 1 septembrie 2020 - 1 septembrie 2021.

Concursul pentru elevi se va desfășura pe bază de manuscrise. Vor fi avute în vedere lucrări/creații de poezie și proză scurtă ale următoarelor categorii de elevi: 1) clasele V-VIII - de la Școala Gimnazială din comuna Pârscov, județul Buzău; 2) clasele IX-XII - de la toate liceele din România. Lucrările vor fi trimise pe adresa menționată de organizatori: 10 (zece) creații în versuri sau 3 (trei) lucrări de proză scurtă multiplicate (fiecare titlu) în 4 (patru) exemplare. Acestea nu vor fi semnate de autori, ci vor avea menționat pe ele un motto, care se va regăsi și pe plicul mic în care va fi introdusă o notă scurtă unde vor fi evidențiate datele personale ale concurentului: numele și prenumele, data nașterii, palmaresul literar, adresa și telefonul de contact, școala unde învață și clasa în care se află. Lucrările, împreună cu plicul conținând datele autorului, vor fi introduse într-un plic mare, pe care se va menționa adresa destinatarului: Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, str. Plantelor nr. 8 B - Pentru Concursul național „Vasile Voiculescu” - categoria ELEVI.

La categoria Volume de poezie, proză şi publicistică, se pot înscrie români din ţară sau străinătate, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, care îndeplinesc cerințele prezentului regulament. Lucrările, publicate în limba română, vor fi trimise prin poștă, pe adresa menționată la concursul pentru elevi, cu mențiunea Pentru Concursul național de creație literară „Vasile Voiculescu” - Volume. În colet, alături de lucrări se va introduce o notă cu datele autorului (palmaresul acestuia, domiciliul și telefonul la care poate fi contactat, data apariției volumului).

Fiecare autor va trimite organizatorilor 3 (trei) exemplare din volumul cu care dorește să participe la concurs. Fiecare creator poate să trimită o singură lucrare, indiferent de secţiune, nefiind admise cărţi reeditate. La concurs nu pot participa autori care au primit la edițiile anterioare marele premiu sau unul din premiile naționale.

Premiile pentru această categorie sunt următoarele: Marele Premiu – 1.500 lei, acordat de Consiliul Județean Buzău; patru premii naționale „Vasile Voiculescu” în valoare de câte 1.000 lei fiecare, acordate de: Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” - secțiunea POEZIE; Biblioteca Județeană Buzău - secțiunea PROZĂ; Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - secțiunea PUBLICISTICĂ; „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române - secțiunea Literatură cu caracter religios; alte premii: PREMIUL SPECIAL pentru publicistică (reportaj, interviu, eseu) în valoare de 800 lei, acordat de Primăria comunei Pârscov; PREMIUL SPECIAL pentru debut - poezie sau proză - 700 lei, acordat de revista Detectiv Cultural - București; PREMIUL SPECIAL - oferit de familia Băciucu, în memoria omului de cultură Lazăr Băciucu, celui mai tânăr autor din județul Buzău - 700 lei: PREMIUL SPECIAL - oferit de Asociația Culturală „Renașterea Buzoiană”, în valoare de 500 lei.

Juriul va fi alcătuit din 5 persoane - membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Premierea laureaților se va face în prima jumătate a lunii octombrie 2021, în cadrul unei manifestări organizate la Casa memorială „Vasile Voiculescu” din comuna Pârscov, judeţul Buzău.

Elevii pot trimite lucrările pentru concurs până la 20 septembrie 2021 (data poștei), iar autorii de volume le pot expedia până la 10 septembrie 2021 (data poștei). Informații suplimentare pot fi obţinute de la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, telefon 0758.847.916, Oana Paraipan, de la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, 0238.721.509, de la Ionel Stănuță - telefon 0728.913.853.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii