Balansoar - Nicolai Tăicuțu

 


Semnalăm apariția unui nou volum de poezie al autorului râmnicean Nicolai Tăicuțu - Balansoar
apărut în condiții grafice deosebite la editura Editgraph, Buzău, în 2021, și cuprinzând 120 de pagini. 

V. 

Dumnezeul meu 
a fost acest fir de iarbă 
acum uscat
care nu mă mai primește 
la umbra sa

spune
un tânăr fir de iarbă
ce cu evlavie încerca 
să-și facă semnul crucii 

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche