RADU ROSETTI. Concurs naţional de proză scurtă, ediţia a XXIII-a 2021

 


Participă tineri care nu au debutat editorial în proză şi nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor.
Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă: 10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.

Condiţii de participare:
- 1 sau 2 lucrări care să nu depăşească 10 p. A4 (text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi fost premiate la alte ediţii ale concursului nostru;
- Textul va fi tehnoredactat în programul Microsoft Word şi salvat în format .doc (nu docx), cu font Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând, cu diacritice, cu respectarea ortografiei, marginile paginii setate la 2 cm, aliniere justify.
- Modalitatea de trimitere sau depunere a lucrărilor:
- Lucrările tipărite se vor trimite într-un plic format A4, care va conţine:
- lucrarea, la începutul căreia NU se menţionează numele autorului, ci doar titlul, categoria de vârstă şi un motto;
 un plic mic, închis, pe care se va specifica mottoul lucrării alături de categoria de vârstă şi care va conţine datele de identificare şi contact ale autorului: numele şi prenumele, data naşterii, adresa completă, numărul de telefon, ocupaţia şi adresa de email.
- În paralel, va fi expediată lucrarea în format electronic, având specificate acelaşi motto şi categoria de vârstă, pe adresa: bibli_on@yahoo.com ca ataşament tehnoredactat. Mesajul va avea ca subiect „pentru concursul de proza Radu Rosetti”. Organizatorii garantează anonimatul expeditorului.
- Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”, Bulevardul Oituz nr. 13 A,
Cod poştal 601077, Oneşti, Jud. Bacău

Data limită de primire a lucrărilor: 15 noiembrie 2021.

Premierea va avea loc în luna decembrie 2021, putând fi amânată dacă se vor înăspri măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Pentru laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.

Relaţii la: tel./fax 0234/312202 sau email bibli_on@yahoo.com

OBSERVAŢII
Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice etc. nu vor intra în concurs.Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.


Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche