BOGDANIA. Ediţia a XI-a, 2022. Festival – Concurs internaţional de creație literară

 


Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” şi revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” din municipiul Focşani, Str. Contemporanul, Nr. 28, judeţul Vrancea organizează:
Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, ediţia aXI-a, 2022.

Participanţi: – Autori care nu au volume tipărite, pe două secțiuni de vârstă: 
  - Secțiunea pentru TINERI între 15-30 de ani. 
  - Secțiunea pentru creatorii de peste 30 de ani. 

La fiecare din din secțiuni se concurează pentru genurile literare: Poezie, Proză scurtă, Eseu - pentru creatori fără volum publicate. 

Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3-4pagini A4 pentru fiecare gen literar, într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com
Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 martie – 30 aprilie 2022, la adresele:
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ”Pentru concurs”.
b) Poștă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620065, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.
Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând un scurt CV despre autor: nume, prenume, data naşterii, statutul, adresa de corespondenţă, telefonul, precum şi o scurtă prezentare a activităţii literare. 

Textele trimise după data de 30. 04. 2022 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).

Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) personalităţi: critici literari, scriitori și oameni de cultură români. Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent.

În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în mod corect şi obiectiv, pe baza punctajului, concurenţii câştigători pe secţiuni.

Premianţii vor fi anunţaţi în data de 31 mai 2022, prin e-mail şi telefonic. Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor, diplome speciale din partea revistei de cultură Bogdania şi a partenerilor. Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda ”TROFEUL „BOGDANIA”, 2022. 

Festivitatea de premiere se va ţine la începutul lunii iulie 2022, în locaţia ce va fi făcută public şi cunoscută dvs. cu cel puţin 5 zile înainte.

Relaţii suplimentare:
Ionel Marin – organizator, scriitor, redactor-șef/ editor „BOGDANIA”
e-mail: ionelmarin55@gmail.com
Mobil: 0752862369; 0728217492


Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche