Ticker

6/recent/ticker-posts

Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediția a XIII-a, 2022

 


Muzeul Național al Literaturii Române Iași dă startul înscrierilor la Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediția a XIII-a. Pentru înscriere, participanții pot trimite o singură lucrare în proză, în trei exemplare, inclusiv fragmente de roman, de maximum 15 pagini, până în ziua de 31 august 2022 (data poștei).

I. Termeni și condiții de participare la concurs:
Concursul este destinat autorilor români de orice vârstă, inclusiv celor care trăiesc în afara granițelor țării, care însă nu au debutat editorial. Concursul își propune să descopere talente literare și să susțină creația literară contemporană.
Lucrările, redactate în format electronic (font Times New Roman, mărime 12, interlinie 1,5) și printate în format A4, trebuie semnate cu un motto și trimise sau depuse la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași (adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, cod poștal 700054, Iași, cu mențiunea Pentru Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”), unde vor fi înregistrate și păstrate până la încheierea perioadei de expediere. În coletul poștal trebuie introdus și un plic închis (având același motto) care va conține numele și prenumele autorului, un CV de prezentare și date de contact (număr de telefon, adresă de domiciliu, e-mail), date care vor fi folosite doar în situația în care manuscrisele sunt desemnate câștigătoare. Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate.
Juriul va fi compus din cel puțin trei membri, scriitori, și va fi stabilit de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. În urma corectării textelor, se vor acorda Marele Premiu „Mihail Sadoveanu”, premiile I, II, III și trei mențiuni.
Premierea se va face duminică, 6 noiembrie 2022, la Muzeul „Mihail Sadoveanu” Iași, în ziua a doua a programului cultural Zilele Sadoveanu.

II. Precizări suplimentare:
1. La Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu” pot participa autori români de orice vârstă, care încă nu au un volum de proză publicat.
2. Câștigătorii Marelui Premiu „Mihail Sadoveanu” la Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”, la oricare din edițiile anterioare, nu mai pot participa la ediția de anul acesta și nici la o ediție viitoare. În situația în care se înscriu la concurs, vor fi descalificați.
3. Prin trimiterea lucrărilor la adresa de concurs, participanții declară pe proprie răspundere că opera propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Participanții declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română pentru lucrările trimise se află în proprietatea lor și că nu au încheiat niciun contract de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare. Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data concursului.
4. Nu pot participa la concurs angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea concursului, membri ai juriului ori rude de gradul I ale acestora.
5. Nu pot fi înscrise în concurs creații literare declarate câștigătoare într-un alt concurs de creație literară.
6. Juriul de concurs va stabili, pe baza unor criterii și a unui punctaj, câștigătorii Concursului Național de Proză „Mihail Sadoveanu”.

Criteriile de jurizare vor fi următoarele:
Respectarea tehnicilor de tehnoredactare și impresia generală oferită de text – 10 p.;
Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare – 10 p.;
Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (imagini artistice, procedee retorice, limbaj figurat etc.) – 25 p.;
Valoarea instructiv-educativă a conținutului, impactul mesajului transmis – 15 p.;
Gradul de complexitate artistică și originalitatea creației – 20 p.;
Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației – 10 p.;
Din oficiu – 10 p.
7. Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public pe website-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Prelucrarea datelor personale:
8. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dumneavoastră personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com;
Datele dumneavoastră personale colectate în condițiile expuse mai sus vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.;
La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com, organizatorul se obligă:
– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
9. Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național de Proză „Mihail Sadoveanu”, precum și precizările suplimentare.

Coordonatoarea concursului este Lăcrămioara Agrigoroaiei, muzeograf MNLR Iași.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii