Ticker

6/recent/ticker-posts

Selecția de titluri în Programul Național pentru Achiziția de Cărți și Abonamente la revistele din categoria culturii scrise

 


Începând cu data de 18 iulie 2022, Ministerul Culturii iniţiază procedura de selecţie a titlurilor de cărţi în cadrul Programului Naţional pentru Achiziţia de Cărţi şi Abonamente la Reviste din Categoria Culturii Scrise, în conformitate cu prevederile Legii nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, precum şi a O.M.C. 3143/13.07.2022.

Termen limită de depunere a ofertelor (la Registratură și online): 02 septembrie 2022, ora: 14.00.
Suma alocată pentru anul 2022: 1.000.000 lei.
Selecţia are în vedere producţiile editoriale din anii 2019 - 2022 (ianuarie-iulie).

I. Domeniile/criteriile  prioritare de selecţie a titlurilor de cărţi:
A. Domeniile prioritare de selecţie a titlurilor cărţi:
- lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, lexicoane, atlase, ghiduri, sinteze, bibliografii generale);
- titluri reprezentative  din literatura clasică şi contemporană,  română şi universală, precum şi cele  în limbile minorităţilor naţionale  (se va avea în vedere necesitatea şi oportunitatea achiziţionării  titlurilor în vederea  completării fondului de bibliotecă);
- ediţii critice, ediţii definitive;
- lucrări reprezentative din ştiinţele socio-umane.
- literatură reprezentativă pentru programa școlară, clasele V-XII.

B. Criteriile de selecţie a titlurilor de cărţi
- valoarea şi notorietatea  autorului selectat şi a lucrării prezentate;
oportunitatea achiziţionării respectivei lucrări/titlu,  în raport cu necesarul bibliotecilor publice;
- execuţia tehnică şi grafică a cărţii;
- raportul calitate/preț.

II. Editorii interesaţi vor depune un dosar de participare, în format clasic (dosar cu opis) şi pe suport electronic ( în format Excel),  dosar ce va trebui să cuprindă:
- cererea de participare la sesiunea de selecţie, semnată de un reprezentant legal al editurii;
- informaţii generale cuprinzând datele de identificare ale editorului;
- fişa de prezentare a titlurilor (oferta editurii – modelul aprobat de pe site-ul MC), cuprinzând:
date privind autorul şi titlul cărţii;
- anul editării,
- stocul;
- preţul în lei (inclusiv TVA);
- foarte succintă prezentare a conţinutului cărţii (abstractul lucrării) 

Dosarul se depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr.22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Pentru Compratimentul Cultură Scrisă” sau online, pe adresa de e-mail achizitii.carte@cultura.ro, într-un singur e-mail, cu mențiunea Oferte Achizitii Carte 2022, cu confirmarea primirii.

Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus.
Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate, pe site-ul Ministerului Culturii.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii