Ticker

6/recent/ticker-posts

Festivalul Concurs Naţional de Creaţie Literară Avangarda XXII 2 – 4 octombrie 2022

 


Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” organizează cea de-a XIX - a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII", manifestare care îşi propune descoperirea și promovarea creatorilor de literatură, începători şi profesionişti din țară și diasporă. Astfel, competiția va identifca și promova cele mai bune texte și cărți de literatură ale anului 2021, cel mai bun debut în volum, cele mai valoroase reviste literare şi de cultură, cel mai bun management cultural, precum și cea mai remarcabilă contribuție la promovarea literaturii române. 

Condiţii de participare
La această competiţie pot participa:
I. Creatori de poezie, proză scurtă, critică literară şi/sau eseu, care:
nu au depăşit vârsta de 47 de ani şi nu au debutat editorial  au debutat editorial în perioada 2021 și au depăşit vârsta de 47 de ani, scriitori profesionişti care nu au depășit 70 de ani                                    
II.   Reviste literare şi de cultură apărute în anul 2021
III. Manageri de evenimente culturale
IV. Creatori băcăuani din domeniile literaturii și artelor 

Desfăşurarea concursului
I. Creatori de poezie, proză scurtă, critică literară şi/sau eseu
Concurenţii care nu au depăşit vârsta de 47 de ani, nu au debutat editorial şi nu au primit premiul de debut în volum în ediţiile anterioare vor expedia:
- un grupaj de 10 poezii (culese cu Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); 
- trei lucrări de proză însumând maximum 6 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); 
- două lucrări de critică literară/eseu de circa 4-5 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice). 
Lucrările vor purta un motto, iar fişa autorilor, care va conţine, în mod obligatoriu, o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi mobil şi adresa de e-mail, se va introduce într-un plic închis, ce va avea acelaşi motto cu cel al lucrărilor. 
De asemenea, concurenţii vor introduce în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi româneşti (condiţie eliminatorie!), o copie scanată a cărţii de identitate, precum şi două poze color - una bust şi una în picioare, scoase cu aparat foto digital, la rezoluţie maximă.
Concurenţii care au debutat editorial în anul 2021 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. 
Scriitorii consacraţi (membri ai Uniunii Scriitorilor) și neconsacrați care n-au depășit 70 de ani și care au publicat o carte în anul 2021 vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. 
II. Reviste literare şi de cultură apărute în anul 2021
Directorii (redactorii-şefi) ai publicaţiilor literare şi de cultură vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2021, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.
III. Manageri de evenimente culturale
Managerii organizatori de evenimente culturale (care nu au depășit 70 de ani) vor trimite un CD cu un dosar de presă și imagini (foto și video) care să reflecte cel puțin o manifestare culturală de amploare în anul 2021. Fișa participantului va conține o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi de mobil şi adresa de e-mail.
IV. Creatori băcăuani din domeniile literaturii 
Creatorii din domeniile literaturii vor trimite prin poştă:
- o carte de poezie / proză / critică literară editată în 2021 sau minimum două grupaje de poezie / două proze / două articole publicate în reviste literare anul trecut
Lucrările, însoţite de un  CV, vor purta menţiunea: „Pentru Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale Cancicov”.

Notă: Conţinutul tuturor CD-urilor de la această competiție va fi transmis obligatoriu şi la adresa de e-mail: fundatiacancicov@yahoo.com

Toate lucrările vor fi expediate până la data de 20 septembrie 2022 (data poştei), pe adresa: 
Fundația Culturală „Georgeta și Mircea Cancicov”, 
Strada 9 Mai bloc 80, scara A, Ap. 7, Etaj 3, CP 600065, municipiul Bacău, județul Bacău, 
cu menţiunea: „Pentru Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară Avangarda XXII”.
Concurenţii premiaţi vor fi, în prealabil, anunţaţi telefonic sau prin poşta electronică în vederea participării la festivitatea prilejuită de acest eveniment.
Organizatorul va asigura masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi. 
Concurenții și invitații cu domiciliul în străinătate vor suporta contravaloarea transportului.           
Manuscrisele, revistele, cărţile şi CD-urile nu se înapoiază.

Premiile:
Pentru poeții, prozatorii, eseiștii și criticii literari care nu au depășit 47 de ani:
Premiul de Excelenţă pentru cele mai bune texte de poezie/proză/eseu/critică literară ale anului 2021(La această categorie se vor mai acorda premiile I, II şi III, trei menţiuni, precum şi premiile unor reviste literare).
Premiul de debut în volum (poezie, proză, eseu. critică literară) 
Pentru poeţii, prozatorii, eseiștii și criticii literari care au debutat editorial în anul 2021 şi care nu au depăşit vârsta de 47 de ani:
Premiul pentru cea mai bună carte de debut de poezie/proză/eseu/critică literară a anului 2021
Pentru poeții, prozatorii, eseiștii și criticii literari care nu au debutat editorial în anul 2021 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani:
Pentru cea mai bună revistă literară şi de cultură a anului 2021:
Premiul de Excelenţă al Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov”
Pentru întreaga creaţie literară şi/sau pentru activitatea managerială depusă în domeniul literaturii și culturii Juriul va acorda:
Premiul „OPERA OMNIA” sau PREMIUL DE EXCELENŢĂ
Premiul de Excelență pentru contribuţia la promovarea literaturii române şi universale 
Premiile Anuale ale Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură și Arte
Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie/ proză/ teatru/ critică literară a anului 2021
Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun artist plastic al anului 2021
Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun solist-vocal/instrumentist al anului 2021
Premiile Asociației Culturale „Familia Lecca” pentru Literatură, Cultură și Arte
Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie/ proză a anului 2021
Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun management cultural al anului 2021
Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău:
Premiul Special pentru cea mai bună carte de poezie /proză / teatru a anului 2021

Notă:
- Premiul - indiferent de valoarea lui - nu poate fi obținut decât o singură dată. 
- Premiile vor fi acordate numai persoanelor prezente la festivitatea de decernare a acestora, cu excepţia 
  cazurilor de forţă majoră. În cazul neprezentării premiantului, premiul va fi acordat următorului concurent în  
  ordinea punctajului obținut.
- Manuscrisele, cărţile, materialele, lucrările şi revistele care nu îndeplinesc întocmai condiţiile acestui 
  Regulament, precum și cele care conțin greșeli gramaticale, cuvinte vulgare. obscene, triviale  nu vor intra în concurs.
- În cazul în care restricțiile impuse de situația pandemică nu ne vor permite desfășurarea fizică a evenimentului, acesta se va desfășura exclusiv online.
        
Relaţii suplimentare la mobil: 0769707042 (Victor Munteanu)
E-mail: fundatiacancicov@yahoo.com
Manager Proiect,
Victor Munteanu


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii